Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GRS204 Girişimcilik-II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
DERSİN AMACI1.Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmek,2.Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilmek,3.Girişimciliğin liderlik davranışları ile gelişimini sağlayabilmek,4.Girişimci olarak karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirebilme ve zorlukların üstesinden gelebilme konusundaki farklı yöntemleri kullanma konusunda yaratıcılık gösterebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet MEYVECİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme
  2. Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
  3. KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
  4. Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
  5. Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKGirişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama, Tufan KARACA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş Planına Giriş ve Ön Hazırlıklar
2.İş Planı, Yönetici Özeti, Şirket Tanıtımı, Vizyon, Misyon
3.Hedef Pazar
4.Rekabet
5.Pazarlama ve Satış Planları
6.Faaliyetler
7.Yönetim Yapısı
8.Zaman İçinde Beklenen Gelişmeler
9.Finansal Analizler
10.ARA SINAV
11.İş Planı Nasıl Hazırlanır?
12.İş Planı Kontrol Listesi, İş Planı Yazdıktan Sonra Yapılacaklar
13.İş Planı Hazırlama
14.İş Planı Hazırlama
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Proje Hazırlama12020
Toplam50