Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BCT125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratarak,problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma veöğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslekhayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerinigeliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Ali TAMOKUR
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgi teknolojisi araçlarının donanım ve yazılım özelliklerini belirlemek
  2. İnternet ortamında iletişim kurmak
  3. İnternet ortamında iş başvurusu yapmak ve özgeçmiş hazırlamak
  4. Metin düzenlemesi yapmak
  5. Sayısal verileri düzenlemek
  6. Sunum materyalleri hazırlamak
  7. Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları, ilgili dergi makale kitap vb.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ile ilgili temelkavramlar, bilişim etiği, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, sunumhazırlama, işlem tablosu, bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilgisayar Donanımı
2.Bilgisayarların Tanımı ve Temel Yapısı
3.Yazılım ve İşletim Sistemi
4.İşletim Sistemi Kullanımı ve Dosya Yönetimi
5.Bilgi Güvenliği
6.İnternet ve Ağ
7.Görsel nesneler
8.Ara Sınav
9.Sunum hazırlama, Nesne işlemleri
10.Özgeçmiş hazırlama ve internet iş başvurusu
11.Elektronik Tablolama, Elektronik tablolama yazılımınınkurulumu
12.Formüller ve Fonksiyonlar
13.Grafikler, Grafik türü
14.Yeni Web Teknolojileri
15.Bilgi ve İletişim Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
16.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Proje Hazırlama120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama6424
Proje Sunma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam100