Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ307 Gk Seçmeli (Bilim Tarihi) 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimin tarihsel süreç içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel vb etkiler altında değişimini kavramak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Özgür Taşkın
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilim tarihini sosyal, ekonomik ve diğer kültürel boyutları ile irdeleyebilmek
  2. Günümüz biliminin gelişim süreçleri ve uygarlıkları tanımak
  3. Bilim ve sahte bilim arasındaki farkları algılamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kitap seçmekte öğrenci serbesttir. Aşağıda sadece bazı kitap adları verilmiştir.
1.Bilim Adamları (1992). TÜBİTAK Yayınları.
2.Yıldırım, Cemal (2008). TÜBİTAK Yayınları.
3.Yıldırım, Cemal (2012). Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi.
4. Acot, Pascal (1999). Bilim Tarihi. Dost Kitabevi.
5. Evrim Genc Kumtepe (2016). Bilim Tarihi (Taskin ve Karahan).Cocuk Bilim Teknoloji. Anadolu Üniversitesi.
6. Conner. C. D. (2010). Halkın Bilim Tarihi. TÜBİTAK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim tarihindeki uygarlıklar ve bilimin temel özellikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersten beklentiler nelerdir? Kaynakların içeriği. Cemal Yıldırım Sy 13-16, Taskin O ve ark (2008) Teori nedir?
2.Bilim nedir ne değildir? Bilim tarihin önemi nedir? Teori, yasa ve hipotez gibi kavramlar
3.Bilim ve etik arasındaki ilişki, sahte bilim( pseudoscience),
4.Bilimin Doğası ve Toplumsal ilişkisi (Bilim Tarihi Cetveli ödevi)
5.Bilimsel bilginin önemi? Bilim ve tarihsel süreç, Bilim felsefe arasındaki fark
6.Mezopotamya'dan günümüze bilim tarihi
7.Mezopotamya ve Mısır'da bilim
8.Yunan, Helenistik Dönemde ve Erken Romalılarda bilim
9.Ara sınav
10.Ortaçağ'da ve İslam Dünya'sında bilim
11.Skolastik Dönem ve Rönesans
12.Aydınlanma Dönemi ve Endüstriyel Devrim
13.19. 20 yy' da bilim
14.Günümüz bilim anlayışı
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Takım/Grup Çalışması12020
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi155
Toplam100