Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ411 A Seçmeli III (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi) 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretim teknolojileri tarihi insan-teknoloji etkileşimindeki problemleri çözmeye çalışarak başladı. İnsanın teknolojiyle etkileşiminde, tasarımcıların kullanılabilirlik prensiplerine uymamaktan kaynaklanan bir çok hatası ölümcül sonuçlara varmıştır. Bu dersin amacı, öğretim teknolojileri alanında uzman olacak öğrenciler için insan-bilgisayar etkileşiminin tasarlanması ve kullanımıyla ilgili temel teori ve modelleri vererek bunların gerçek hayatta nasıl uygulanacağını tecrübe etmelerini sağlamak. İnteraktif ortamda insan davranışlarını tanımlama, ona uygun tasarım yapma ve kullanılabilirlik metodlarını uygulama da bu dersin amaçları arasındadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Emine Şendurur
Öğrenme Çıktıları
  1. Kullanılabilirlik tekniklerini kullanarak iyi ve kötü tasarımı ayırt edebilme.
  2. Web, vb. ortamlardaki kullanıcı arayüzlerini heuristic (buluşsal) değerlendirme tekniklerine göre değerlendirme.
  3. İnteraktif tasarımlarda insan davranışlarını tanımlayabilme.
  4. İnsan algı modelleri ve bilişsel modelleri tanımlayabilme.
  5. Verilen karmaşık bir problemde görev analizi yapabilme.
  6. Belirli bir konu üzerinde prototiple başlayan bir tasarım yapabilme.
  7. Kullanılabilirlik tekniklerini kullanarak gerçek hayatta kullandığı interaktif teknolojileri değerlendirme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Çağıltay, K. (2011). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. ODTÜ Yayıncılık
-Keser, H. (2005). İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Sağlığa Etkisi. NOBEL Yayın Dağıtım.
- http://hci.metu.edu.tr
- http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/
- http://guidelines.usability.gov/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İBE teorileri kullanılabilirlik metotları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, Ders izlencesini inceleme, İnsan-bilgisayar etkileşiminin tarihi, Tarihteki önemli olaylar ve alanın gelişmesine katkıları
2. İnsan-bilgisayar etkileşimi bileşenleri: insan algısı, davranışları ve teknoloji. Bilişsel modeller.
3. Etkileşim nedir? Arayüz türleri nelerdir? Kullanıcı tipleri nelerdir?
4.İnteraktif tasarım nedir? İnteraktif tasarım türleri ve ilkeleri.
5. Görev analizi nedir, nasıl yapılır?
6.Hızlı prototiplendirme modeli: teori ve uygulama
7.Prototip çeşitleri ve kullanım alanları: yüksek ve düşük gerçeklikte prototipler
8.Kullanılabilirlik prensipleri ve insan becerileri. Evrensel tasarım nedir?
9.Nielsen’in buluşsal değerlendirmesi (10 heuristics): teori ve uygulama
10.Ara sınav!
11.Değerlendirme ve kullanılabilirlik testleri.
12.Sosyal açıdan etkileşimli tasarım
13.Duyuşsal açıdan etkileşimli tasarım
14. Etik açısından etkileşimli tasarım
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor330
Proje Hazırlama170
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama15050
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Toplam128