Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ433 Gk Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilen, içselleştirebilen, sorumluluk sahibi medya çalışanları olabilmelerine katkı sağlamak üzere gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muhammed Kara
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocuk haklarını bilir ve değerlendirebilir.
  2. Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bilir,
  3. Medya içeriklerinin olumsuz yanlarını keşfeder.
  4. Medya okur yazarlığını bilir.
  5. Medya okur yazarı olarak içerik sınıflandırabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Neil Postman; Çocukluğun Yokoluşu, (Çev: Kemal İnal), İmge Yayınevi, 1995 Alankuş, Sevda (haz.)(2007); Çocuk Odaklı Habercilik, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. UNICEF - Dublin Teknoloji Enstitüsü (2007); “Çocuk Hakları ve Uygulamaları Hak Temelli Perspektif” Kemal İnal; Modernizm ve Çocuk, Sobil Yayıncılık, 2007 Selda İçin Akçalı (haz.); Çocuk ve Medya, Nobel Yayın, 2009 Yasemin Giritli İnceoğlu- Nurdan Akıner (haz.); Medya ve Çocuk Rehberi, Eğitim Kitabevi, 2008. Şirin, Mustafa Ruhi(editör), Çocuk Hakları ve Medya, Çocuk Vakfı Yayınları,2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çocuk ve Çocukluk: Çocuk kimdir? Çocukluk toplumsal olarak nasıl kurgulanmıştır? Batıda ve Doğuda çocukluğun tarihsel gelişimi. Türkiye'de çocukluğun kurgulanması. Çocuk Hakları: İnsan hakları ve çocuk hakları Çocuk haklarına ilişkin iki temel düşünce okulu. Çocuk haklarının tarihsel gelişimi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkeleri ve kapsamı. Türkiye'de BM ÇHS'nin yürürlüğe girmesinin ardından çocuk haklarının güncel durumu. Çocukların medyada temsili: Medyada çocuk imgeleri nasıl kuruluyor? Çocuklara ilişkin ne tür kalıpyargılar bulunuyor? Medyada çocuk temsillerinin eleşirel analizi. Çocukların medyada temsili: Medyada çocuk imgeleri nasıl kuruluyor? Çocuklara ilişkin ne tür kalıpyargılar bulunuyor? Medyada çocuk temsillerinin eleştirel analizi. Gazete haberi inceleme çalışması sunumu. Çocukların medya kullanım düzeyleri, çocuk gelişimi, medyada şiddet, medya şiddeti ve çocuklar. Çocuklar, medya ve cinsiyet rolleri, çocukların cinsel meta olarak kullanılması, tüketim nesnesi olarak çocuklar. Çocukların medyaya katılımı, çocuk katılımı ve katılımın temel ilkeleri, bilgi kaynağı olarak çocuklar, çocuklarla görüşme, iyi örnekler, reklam ve dizi oyuncusu olarak çocuklar, ilişkili etik kurallar ve yasalar. Çocuk ve sosyal medya: Sosyal medyada çocukların korunması ve çocuk katılımı, sosyal medyada çocuk katılımına ilişkin iyi örnekler. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar. Medyanın çocuklara dönük sorumlulukları: Medyanın çocuklara dönük etkisi, medyada çocuk temsilleri, çocukların insan onurunun korunması, medyaya çocuk katılımı, çocuk haklarını izleme ve farkındalık artırma, etik kurallar ve ilgili yasalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel tanım ve kavramlar
2.Çocuk hakları ve medya
3.Çocuk hakları ve medya
4.Medyanın çocuklar üzerindeki etkisi
5.Medyanın çocuklar üzerindeki etkisi
6.Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler
7.Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler
8.Medyada yer alan çocuk haberlerinin incelenmesi
9.Medyada yer alan çocuk haberlerinin incelenmesi
10.Medya etiği
11.Medya etiği
12.Medya okur yazarlığı
13.Medya okur yazarlığı
14.Medya okur yazarlığı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt10110
Gözlem5210
Örnek Vaka İncelemesi10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam100