Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ436 Gk Seçmeli II (Teknoloji Atıkları ve Çevre Bilinci) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararların konusunda farkındalık oluşturmak, teknolojik atıkların toplanma yöntemleri ve yeniden değerlendirilmesi hakkında öğrencilerin bilgilenmesini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre ve doğayı koruma hakkında bilgi sahibi olma
  2. Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararları bilme
  3. Teknolojik atıkların toplanması ve depolanmasını bilme
  4. Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda akıl yürütebilme
  5. Teknolojik atıklardan eğitim/öğretim materyali hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki. Teknolojik atıklar, atık çeşitleri, atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararlar, atıkların toplanma yöntemleri. Bazı teknolojik atıkları eğitim/öğretim materyali olarak nasıl kullanılabileceği. Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri. Çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar. Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları Çevre sorunları ve bunlara ilişkin ajandalar, ekolojism nedir?
2.Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu nasıl okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programında nasıl olabilir? Çalışma gruplarının oluşturulması.
3.Temel ekoloji kavramları ve bu kavramların algılatılması
4.Çevre eğitiminde teori ve araştırma perspektifleri
5.Teknolojik atık çeşitleri
6.Teknolojik atıkların toplanma ve depolama yöntemleri
7.Sürdürülebilir kalkınma ve farklı tanımları
8.Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri
9.Ara sınav
10.Teknolojik atıklardan eğitim/öğretimde yararlanma
11.Dünyadan farklı çevre eğitimi programları ve uygulama örnekleri Etnik, dini ve diğer kültürel parametrelerin çevre çalışmalarında önemi
12.Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar
13.Proje-I: Çevremizdeki evlerden teknolojik atık toplama ve bunları ilgili kuruluşlara teslim etme.
14.Proje-II: Teknolojik atık toplayan bir kuruluş ile bir okulun yönetimi arasında antlaşma yaptırma. Okula teknolojik atık kutusu sağlama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Proje Hazırlama280
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı140
Proje Sunma260
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım13226
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma212
Proje Hazırlama22448
Toplam101