Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ209 Mb Seçmeli (Bilgisayar Destekli Öğretim) 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitimin tarihçesi, gelişimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bilgisayar destekli eğitimin planlanması, tasarımı ve değerlendirilmesi ile ilgili aşamalar hakkında geniş bilgi sahibi olacaklardır. Bu derste ayrıca, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan program türlerinin anlaşılması ve karşılaştırılması, bilgisayar destekli eğitimin gelecekteki rolünün, bilgisayar destekli eğitimde öğrenci ve öğretmen rolleri ve bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin anlaşılması da amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Soylu
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgisayar destekli eğitimin gelişimini tanımlayabilme.
  2. Bilgisayar destekli eğitimin neden önemli olduğunu açıklayabilme.
  3. Bilgisayar destekli eğitim yazılımı türlerinin kavrayabilme.
  4. Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarını tasarlama yollarını açıklayabilme
  5. Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarını değerlendirebilme.
  6. Bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler oluşturabilme.
  7. Bilgisayar destekli eğitimde öğrenci ve öğretmen rollerini tanımlayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akpınar, Y. (1999). Bilgisayarla Destekli Öğretim ve Uygulamalar. Ankara: Anı.
İpek, İ. (2001). Bilgisayarla Öğretim: Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler. Ankara: Tıp-Teknik.
Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Ankara: Pegem.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Değişen Dünya ve Bilgi Toplumu, Bilgi Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri. Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı, İnternet Tabanlı Eğitim. Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri. Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar – Özel Öğretici Yazılımlar, Alıştırma ve Tekrar Yazılımları. Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar - Benzeşim Yazılımları, Eğitsel Oyun Yazılımları, Problem Çözme Yazılımları. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Değişen Dünya ve Bilgi Toplumu, Bilgi Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri
2.Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı, İnternet Tabanlı Eğitim
3.Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri
4.Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri
5.Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
6.Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar – Özel Öğretici Yazılımlar, Alıştırma ve Tekrar Yazılımları
7.Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar - Benzeşim Yazılımları, Eğitsel Oyun Yazılımları, Problem Çözme Yazılımları
8.Ara Sınav
9.Ders Yazılımlarının Tasarımı
10.Ders Yazılımlarının Tasarımı
11.Ders Yazılımlarının Seçimi
12.Uzaktan Eğitimin Temelleri
13.Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları
14.Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam104