Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ420 Gk Seçmeli II (Bilim Felsefesi) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koymak;bu yolla düşünce tarihine problematik bir yaklaşımda ele alarak, günümüz bilim çalışmalarına bu veriler ışığında bakabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nazan Ocak İskeleli
Öğrenme Çıktıları
  1. Felsefenin geçirdiği gelişim hakkında bilgi sahibi olurlar.
  2. Farklı filozofların benzer konularda farklı düşüncelere nasıl ulaştıklarını kavrarlar.
  3. Bilimsel Bilginin ve yöntem bilimin tarih boyunca geçirdiği değişimleri ve bu değişimlere karşı gelen dogmatik yaklaşımları öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cemal Yıldırım 'Bilim Felsefesi', Remzi Kitabevi, 7. Basım (2000)
2. Veysel Sönmez 'Bilim Felsefesi', Anı Yayıncılık. 2. Baskı (2010)
3. Karl Popper 'Bilimsel araştırmanın Mantığı', Yapı Kredi Yayınları (2010)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim, Felsefe ve düşünme, felsefenin başlangıcı: Sokrates'in öncülleri, "Doğa Kader ve Şans", genel olarak varoluş ve hiçlik sorunu, Sokrates, Platon ve Aristo, Yaratıcı Düşünme, Ortaçağ ve rönesansta Felsefe ve Bilim, Akılcılık, Görgücülük, 19yy'da felsefe ve bilim, Alman idealizmi, varoluşçu felsefe, gerçeklik zaman ve evren.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, Felsefe ve düşünme
2.felsefenin başlangıcı: Sokrates'in öncülleri
3.Doğa Kader ve Şans
4.genel olarak varoluş ve hiçlik sorunu
5.Sokrates, Platon ve Aristo
6.Yaratıcı Düşünme
7.Ortaçağ ve rönesansta Felsefe ve Bilim
8.Akılcılık
9.Görgücülük
10.Arasınav
11.19yy'da felsefe ve bilim
12.Alman idealizmi
13.varoluşçu felsefe
14.gerçeklik zaman ve evren
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6530
Toplam102