Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ214 Fen Eğitiminde Teknolojik Alan Bilgisi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı fen eğitimi sırasında öğretmenlerin kullandıkları üç alan olan Teknolojik Bilgi, Pedagojik Bilgi ve Alan Bilgilerinin (TPAB) nasıl birleştirilmesi gerektiğinin somut örneklerle açıklanması, öğrenme-öğretme sürecinin nasıl tasarlanması gerektiğinin ele alınması ve her alanın kendine has özelliğinin öğretmen adaylarında bulunmasının sürece olan etkisini hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen eğitimi ile ilgili temel teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi gerektiren kavramların etkileşmesini bilir.
  2. Teknolojik, Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesini kavrar.
  3. TPAB ve Fen Bilimleri öğretim programı bilir.
  4. TPAB temelli öğretim tasarımı yapar.
  5. TPAB’ni temel Fen kavramlarına uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yelken, T. Y., Tokmak, H. S., Özgelen, S. ve İncikabı , A. (2013). Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Ankara: Anı Kitabevi.
2. Bilici, S. C., Yamak, H., Kavak, N. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İmajları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, Kongresi, Niğde.
3. Graham, C. R., Borup, J., & Smith, N. B. (2012). Using TPACK as a framework to understand teacher candidates’ technology integration decisions. Journal of Computer Assisted Learning, 28(6), 530–546.
4. Pamuk, S. (2012). Understanding preservice teachers’ technology use through TPACK framework. Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 425–439.
5. Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054.
6. Soong, S. K. A., & Tan, S. C. (2010). Integrating technology into lessons using a TPACK- based design guide. In C. H. Steel, M. J. Keppell, P. Gerbic, & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknown future. Proceedings ascilite Sydney (Vol. 2010, pp. 919–923)
7. Alayyar, G. M., Fisser, P., & Voogt, J. (2012). Developing technological pedagogical content knowledge in pre-service science teachers : Support from blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1298–1316.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste TPAB’nin öğretmen adayları tarafından nasıl birleştirilmesi gerektiği, üç alanın göz önünde bulundurularak öğrenme-öğretme sürecinin nasıl tasarlanması gerektiği, her alanın kendine has özelliğinin öğretmen adaylarında bulunmasının sürece olan etkisi fen bilgisi konuları bazında ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi ve TPAB’ne giriş
2.TPAB ve Fen Bilimleri öğretim programı
3.TPAB temeli öğretim tasarımı unsurları
4.TPAB ve web araştırmaları
5.TPAB temelli Fen Bilimleri dersi için çoklu ortam benzetimi geliştirme
6.TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Dijital öykü hazırlanması)
7.TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Dijital Kavram haritaları)
8.TPAB temelli Fen Bilimleri uygulama örnekleri (Bilim kurgu filmleri)
9.Ara sınav
10.TPAB ve FATİH projesi
11.TPAB ve dünyadaki uygulama örnekleri
12.TPAB’ın öğretmen eğitimindeki yeri
13.TPAB temelli Fen Bilimleri değerlendirme örnekleri
14.Değerlendirme ve kapanış
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav110
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik120
Beyin Fırtınası110
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım14228
Beyin Fırtınası10110
Proje Sunma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Toplam66