Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ218 Fen Bilgisi Arazi Uygulamaları ve Müze Tekniği 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğada bulunan canlıların müze materyali haline nasıl getirildiklerinin açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesi Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlama, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulmasını öğretmek. Örnek toplama ve muhafaza yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri. Kurutma presi yapmayı öğretme
  2. Kurutma presinde kullanılacak kağıtların özellikleri Canlı bitki örneklerinin kurutma presinde kurutulması
  3. Örneklerin yapıştırılacağı kartonların hazırlanması Örneklerin kartonlara yapıştırılması Örneklerin etiketlenmesi
  4. Dolaplara kurutulmuş bitki örneklerini yerleştirme sistemleri
  5. Omurgalı hayvanların preparasyonu konusunda gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
  6. Araziden omurgalı hayvan türlerini toplayabilir, gerekli preparasyon tekniklerini uygulayabilir ve müze örneği haline getirebilir.
  7. Omurgalı hayvanların preparasyonu çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uyar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Sıtkı, M. Ve Tosunoğlu M. (2002). Biyomüzeoloji, İzmir: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.2)Turan C., "Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği",Nobel Kitabevi,Adana,2007,549 sayfa.3)Özeti, N., Yılmaz, İ., “Türkiye Amfibileri”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:151, E.Ü. Basımevi, Bornova -İzmir, 1994.4)Başoğlu M., Baran İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım1, Kaplumbağa ve Kertenkeleler”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:76, İlker Matbaası, Bornova -İzmir, 1977.5)Başoğlu, M., Baran, İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım 2,Yılanlar”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no: 81, E.Ü. Matbaası,Bornova-İzmir, 1980. 6)Kıyak, S. (2000). Entomolojik Müze Metotları, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri anlatılacaktır. Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlanacak, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulması öğretilecektir. Omurgalı canlı türlerinin yaşam alanlarının belirtilerek, bu canlıların doğal habitatlarından nasıl yakalanıp müze materyali haline getirileceğinin açıklanması,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Müze tekniğinin tanımlanması, örneklerin nasıl müze materyali haline getirileceğinin anlatılması
2.Etiket hazırlanışının anlatılması Balık örneklerinin toplama yöntemlerinin belirtilmesi ve preparasyonu
3.Amphibia (İki Yaşamlılar) Kertenkele ve Kaplumbağa hakkında genel bilgiler, örneklerin yakalanması, toplanması, doğada bulunacağı alanlar yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri ve preparasyonu(fiksasyon, daimi muhafaza),
4.Memeliler hakkında genel bilgiler, örneklerin yakalanması, toplanması, doğada bulunacağı alanlar yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri ve preparasyonu(fiksasyon, daimi muhafaza),
5.Eklembacaklıları (Crustaceae, Örümcekler, Diplopoda, Chilopoda, Oncophora) muhafaza etme yöntemi/Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
6.Omurgasız hayvanları (Süngerler ve Coelentorata, derisi dikenliler, yumuşakçalar) muhafaza etme yöntemi / Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
7.Böcek toplama, öldürme ve muhafaza solüsyonları, toplama ekipmanları ile böceklerin preparasyonu, etiketleme,/Konuyla ilgili laboratuvar uygulaması
8.Herbaryum nedir? Herbaryum tarihçesi.Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri.
9.Ara sınav
10.Kurutma presi yapmayı öğretme Kurutma presinde kullanılacak kağıtların özellikleri bitki örneklerinin kurutma presinde kurutulması
11.Örneklerin yapıştırılacağı kartonların hazırlanması ve kartonlara yapıştırılması
12.Örneklerin etiketlenmesi Örneklere koruyucu maddelerin spreyi
13.Herbaryum odalarının dolaplarının özellikleri
14.Dolaplara kurutulmuş bitki örneklerini yerleştirme sistemleri ve Herbaryum indeksi ve envanter listesinin hazırlanması
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Ev Ödevi6530
Toplam75