Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ210 Gk Seçmeli I (Çevre ve Eğitimi) 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğal çevreye ilişkin bilgi, tutum ve davranış geliştirmek ve bunları eğitimle ilişkilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Elif Omca ÇOBANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ekolojik kavram ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Yaşadığı çevreyi daha yakından tanır.
  3. Çevreyi ve doğayı koruma bilinci kazanır.
  4. Çevre sorunları hakkında fikir sahibi olur.
  5. Dünyadaki çevre eğitimi programları hakkında genel görüş kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aydoğdu , M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi., Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Elstgeest, J. & Harlen, W. (1990). Environmental Science in the Primary Curriculum, London: Paul Chapman Publishing Ltd.
3. Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre Kirliliği, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
4. Monroe, M. C. & Cappaert, D. (1994). Integrating Environmental Education into the School Curriculum, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları
2.Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu.
3.Temel ekoloji kavramları
4.Temel ekoloji kavramları
5.Çevre eğitiminde araştırma
6.Çevre Felsefesi
7.Çevre Felsefesi
8.Çevre eğitimi: Yapısı ve uygulaması
9.Ara Sınav
10.Çevre eğitimi yaklaşımı önerisi
11.Farklı çevre eğitimi programları
12.Sürdürülebilir kalkınma ve farklı tanımları
13. Sürdürülebilir kalkınma ve bu tanımın çevre eğitimine uyarlanması
14.Kültürel-sosyal parametrelerin çevre çalışmalarında önemi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi5525
Toplam75