Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ406 A Seçmeli I (Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyasal atıkları tanımlar. Kimyasal atıklara yol açan kaynakları açıklar
  2. Kimyasallara maruz kalma yollarını ifade eder
  3. Çevrenin kimyasallarla kirlenmesini açıklar
  4. Kimyasalların zehirleyici etkilerini tanımlar. Kimyasalların canlılar üzerindeki etkilerini açıklar
  5. Kimyasalların çevre üzerindeki etkilerini yorumlar
  6. Radyoaktivite, radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenmeyi tanımlar ve ilişkilendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık
[2] Gündüz, T. (2008). Çevre Kimyası. Ankara: Gazi Kitapevi
[3] Özer, U.. (1995). Çevre Bilimlerine Giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi
[4] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
[5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
[6] Sevinç, V. (2009) (editör). Genel Çevre Bilimi. İstanbul: Maya Akademi
[7] Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., Yılmaz, M., (2000). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimyasal atık nedir, kimyasal atıklara yol açan kaynaklar, kimyasallara maruz kalma yolları, çevrenin kimyasallarla kirlenmesi, kimyasalların zehirleyici etkileri, kimyasalların canlı ve çevre üzerindeki etkileri, radyoaktivite, radyoaktif yarılanma, radyoaktif kirlenme, kimyasal atıkların kontrolü
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyasal atıklar
2.Kimyasal atıklara yol açan kaynaklar
3.Kimyasallara maruz kalma yolları
4.Çevrenin kimyasallarla kirlenmesi
5.Kimyasalların toksik etkileri
6.Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri
7.Kimyasalların çevre üzerindeki etkileri
8.Radyoaktivite
9.Ara Sınav
10. Radyoaktif yarılanma
11.Radyoaktif kirlenme
12.Kimyasal atıkların kontrolü
13.Kimyasal atıklardan korunma
14.Kimyasal atıkların etkilerinin azaltılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma14342
Toplam98