Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ408 A Seçmeli I (Ses ve Teknolojik Uygulamaları) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dalgaaların genel olrak sınıflandırılması, ses dalgasının yükseklik(frekans), şiddet(gürlük) hormanik gibi temel özellilerini tanıtmak, ses dalgası için doppler olayını açıklamak,ses müziğini farkına vardırmak, müzik ile sesin temel fiziksel özellikleri hakkında ilişki kurdurmak, ses dalgasını fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerini tanıtmak, sesin özelliklerini telli basit bir müzik aleti yaptırarak kavratmak, ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin yapıldığını farkına vardırmak , sesi ilköğretim 4., 5. ,6. ve 8. sınıftaki kazanımları ile bu derste öğrenilenler arasında ilişki kurdurmak,ses dalgalarının tıpta kıullanım alanları, yalıtım,konuşma akustiği hakkında bilgi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç.Dr.Mulla Bolat
Öğrenme Çıktıları
  1. Sesin mekanik dalga olduğunu bilir ve elektromanyetik dalgadan farklığını anlar .
  2. Sesin özelliklerini bilir( dalga ,yükseklik, şiddet, genlik, enerji, harmonik, tını, dalga boyu )
  3. Ses dalgasını frekansına göre sınıflar
  4. Ultrasonik ses dalgasının nasıl üretildiğini bilir
  5. Basit bir müzik aleti tasarlayabilir ve tasarladığı bu çalgıda sesin temel özellikleri ile ilişki kurabilir
  6. Ses kayıt cihazlarının tarihçesini bilir
  7. Tıpta tanı ve tedavi aracı olarak kullanılan doppler ve ultrosonografi gibi aletlerin nasıl çalıştığının farkına varır
  8. Sanayide yüksek frekanslı (ultrasonic) ses dalgalarının hangi amaçlar için kullanıldığını araştırır
  9. Ses yalıtımının farkına varır
  10. Ses dalgaları kullanılarak yapılan sonar ve radar gibi alatlerin özelliklerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Fizik İlkeleri 1;Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof.DR. Kemal Çolakoğlu ( Palme Yayıncılık.2) Fen ve Mühendislik için Fizik ! ; Raymond A. Serway, Robert J. Beicher; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu ( Palme Yayıncılık)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dalgaların genel olrak sınıflandırılması, ses dalgasının yükseklik(frekans), şiddet(gürlük) hormanik gibi temel özellilerini tanıtmak, ses dalgası için doppler olayı, müzik fiziği, müzik ile sesin temel fiziksel özellikleri kurrmak, ses dalgasını fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri sesin özelliklerini telli basit bir müzik aleti yaptırarak kavratmak, ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda kullanılan teknolojik aletler , sesi ilköğretim 4., 5. ,6. ve 8. sınıftaki kazanımları ile bu derste öğrenilenler arasında ilişkisi,ses dalgalarının tıpta kıullanım alanları, yalıtım,konuşma akustiği hakkında bilgi kazandırmak
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Ses dalgası ve özellikleri Ses
2.Ses dalgası ve özellikleri
3.Müzik ile fizik (ses) arasındaki ilişki
4.Basit telli bir müzik aleti yapma , bu aletten sesin frekansı, şiddeti, tınısı ve harmonikleri kavramları açıklama
5.Ses kayıt cihazlarını tarihçesi
6.Ses kayıt cihazlarını tarihçesi
7.Tıpta tanı ve tedavi aracı olarak kullanılan doppler ve ultrosonografi gibi aletlerin çalışma prensibi ve kullanım alanları
8.Ses dalgasının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri
9.Ara sınav
10.Ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin tanıtımı
11.Ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin tanıtımı
12.Ses yalıtımı , yalıtım için model tasarlama
13.İlköğretim Kitaplarındaki ses ile ilgilikavramları ve teknolojik uygulamaları tespit etme öğrenme
14.İlköğretim Kitaplarındaki ses ile ilgilikavramları ve teknolojik uygulamaları tespit etme öğrenme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
Performans120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Toplam110