Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ412 A Seçmeli II (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlk ve Ortaokul Fen ve Teknoloji dersi kapsamında yer alan kimya konu, etkinlik ve örneklerinin anlaşılması, lisans programında yer alan kimya dersleri ile ilişkisinin kurulması ve öğretilebilmesi amacıyla ilköğretim fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan kimya konularını incelemeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
  1. İlk ve Ortaokul (4-8.sınıf) Fen ve Teknoloji müfredatını inceler.
  2. İlk ve Ortaokul (4-8.sınıf) Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan kimya konu ve etkinliklerini inceler.
  3. Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya derslerini Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinlikleri ile ilişkilendirir.
  4. Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan Kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarını belirler.
  5. Belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesi için yöntemler araştırır.
  6. Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan kimya konularını günlük yaşam ile ilişkilendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık
[2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.
[3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002.
[4]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlk ve Ortaokul (4-8. sınıf) Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi ve konuların incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan etkinliklerde kimya konularının belirlenmesi ve incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu,etkinlik ve örneklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmalar,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fen ve Teknoloji dersi müfredatının incelenmesi (4-8. sınıf)
2.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi (4-8. sınıf)
3.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi (4-8. sınıf)
4.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının incelenmesi (4-8. sınıf)
5.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının incelenmesi (4-8. sınıf)
6.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
7.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
8.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi (4-8. sınıf)
9.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi (4-8. sınıf)
10.Ara sınav
11.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi (4-8. sınıf)
12.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi (4-8. sınıf)
13.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
14.Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma14342
Toplam98