Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ418 Gk Seçmeli II (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) temel kavramlarını, BİT’nin kullanımını, BİT'de bilimsel süreçlerin neler olduğunu, BİT etiği ve sosyal değerlerini, e-öğrenme kavramlarını ele almaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ergun
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde bilimsel süreçlerin neler olduğunu fark eder.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojileri etiği ve sosyal değerlerini fark eder.
  3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkisini fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gülbahar, Y. (2009) e-öğrenme, 220 sayfa, Ankara, Pegem A YayıncılıkAltun, A. (2005) Gelişen Teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar 180 sayfa, Ankara, Anı YayıncılıkAkpınar, Y (2005) Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, 262 sayfa, Ankara, Anı YayıncılıkYalın, H.İ (2008) İnternet Temelli Eğitim, 347 sayfa, Ankara, Nobel Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) temel kavramlarını, BİT’nin kullanımını, BİT'de bilimsel süreçlerin neler olduğunu, BİT etiği ve sosyal değerlerini, e-öğrenme kavramlarını ele almaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Elektronik Okuryazarlık
3.Bilgi okuryazarlığı, Medya okuryazarlığı
4.Bilgisayar ve internet okuryazarlığı
5.e-öğrenmenin temelleri
6.e-öğrenme tarihine bakış ve dünyadaki uygulamaları
7.e-öğrenmede yaklaşım ve kuramlar
8.internet, web, e-öğrenme içeriği ve telif hakları
9.Arasınav
10.e-öğrenme için ders tararımı ve yönetimi
11.e-öğrenci
12.e-eğitmen
13.e-değerlendirme
14.İnternet temelli öğretim tasarımı ve teknolojide yeni yönelimler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü13339
Ev Ödevi4624
Toplam100