Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YDA101 Almanca I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin İçeriği B1 dilbilgisi düzeyine uygun olarak konj.II fiil çekimini ve kullanıldığı yerleri söyleyebilme, Konj.II’nin modal fiillerle kullanımını gösterebilme, adlaşmış sıfat çekimlerini ve sıfatlarda derecelendirmeyiörnek cümle içinde kullanabilme, wenn bağlacıyla yapılan cümleleri, ob bağlacı ile dass bağlacı ile ve diğer bağlaçlı cümleleri karşılaştırabilme , modal fiil gibi çekimlenen “sehen” “hören” “lassen”” fiillerinin nasıl kullanıldığını gösterebilme ,edilgen yapıyı açıklayabilir, çift bağlaçlı cümle yapısını cümle içinde kullanabilir, gelecek zaman (Futur) kipini diğer zaman kipleriyle karşılaştırabilir, Konj.II geçmiş zaman ekiyle çekimini, sıfat fiileri (Partizip I ve Partizip II)ile ilgili kuralları söyleyebilir, ayrılabilen fiiller ve anlam kaymalarını ifade eden ekleri listeleyebilir,
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkçedeki yapılarla olan benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırabilir ya da değerlendirebilir.
  2. B1 düzeyindeki Almanca gramer kurallarını cümle bazında veya metinlerde açıklayabilir,formüle edebilir, kullanabilir
  3. Okuduğu ya da duyduğu metinlerdeki gramer yapıları çözümleyebilir
  4. Konuşurken ve yazarken karmaşık yapıda, bağlaçlı ve yan cümlelerden oluşan uzun cümleler kurabilir.
  5. Bu yapıların gerçek yaşamada nasıl kullanıldığını örneklendirebilir.
  6. Konuşurken akıcı bir şekilde bu yapıları kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
em-neu Brückenkurs Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1, Michale Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dörte Weers, Hueber-Verlag
Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer&Schmitt ve bazı internet kaynakları: nthuleen-mein-deutschbuch-Goethe Institut.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Konjunktiv II / Finalsaetze
2.Modolaverben / Reflexive Verben
3.Temporale Konnektoren / Temporale Praepositionen
4.Vergangenheit / Verben mit trennbaren und nicht trennbaren Vorsilben
5.Textgrammatik
6.Passiv / Relativsaetze
7.Kausale und konzessive Konnektoren /indirekte Fragen
8.Lokale Praepositioen / Wechselpraepositionen
9.Arasınav
10.Lokale Adverbien / Imperativ /Negation
11.Verben mit Praeposition / Infinitiv mit zu
12.Komparativ / Superlativ
13.Ordinalzahlen / Partizip I und Partizip II in Adjektivfunktion
14.Bedeutungsunterschied zwischen Partizip I und Partizip II / werden-Infinitiv
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü16116
Toplam50