Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematiksel ispat yöntemlerini kavratmak ve matematik öğretimindeki temel ispat öğretimi teorilerini açıklatmak ve bunlara dayalı analizleri yaptırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Matematiğin aksiyomatik yapısını özümser
  2. Temel ispat yöntemlerini inceler ve kullanır
  3. Matematiksel muhakeme, açıklama, tartışma ve ispat arasındaki farklılıkları öğretimsel bir bakış açısı ile açıklar
  4. Matematik eğitiminde ispatın yeri ve önemini açıklar
  5. Temel ispat öğretimi teorilerini kavrar ve bu teorileri kullanan bilimsel makaleleri inceler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. Educational Studies in Mathematics, Special issue on "Proof in Dynamic Geometry Environments", 44 (1-2), 5-23.
Hanna, G. & De Villiers, M. (2012). Proof and Proving in Mathematics Education, The 19th ICMI Study, New ICMI Studies Series (v. 15). Springer, New York.
Harel, G. & Sowder, L. (1998). Students' proof schemes. Research on Collegiate Mathematics Education, Vol. III. In E. Dubinsky, A. Schoenfeld, & J. Kaput (Eds.), AMS, 234-283.
Harel, G. & Sowder, L (2007). Toward a comprehensive perspective on proof, In F. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, National Council of Teachers of Mathematics
Duval, R. & Egret M. A. (1989). Organisation déductive du discours, Annales de Didactique et de Sciences Cognitives 2, pp. 25-40, Strasbourg : IREM de Strasbourg.
Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992)."Geometry and Spatial Reasoning." In Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, edited by Douglas A. Grouws, 420-64. New York: Macmillan and Reston.
Battista, M. T. & Clements, D. H. (1995). Geometry and proof. Mathematics Teacher, 88(1), 48–54.
Balacheff, N. (1999). Apprendre la preuve. In: Sallantin J., Szczeciniarz J. J. (eds.) Le concept de preuve à la lumière de l'intelligence artificielle (pp.197–236). Paris: PUF. (Balacheff on 1987).
Stylianides, A. J. (2007). Proof and Proving in School Mathematics, Journal for Research in Mathematics Education, 38(3), pp. 289-321.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Denklemler ve eşitsizliklerin günlük hayatta (fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, sağlık, spor, istatistik, meteoroloji) uygulamaları; fiziksel dünyamızda doğrusal ilişkilere örnekler ve ilgili problemlerin çözümleri; polinom ve fonksiyonların günlük hayatta uygulamaları; trigonometrik ve üstel fonksiyonların günlük hayatta uygulamaları;olasılık ve istatistik kavramlarının günlük hayatta uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematikte aksiyomatik yapı, ispat ve ispat yöntemleri
2.Doğrudan ispat, tümdengelim ile ispat ve örnekleri
3.Olmayana ergi ve çelişki ile ispat ve örnekleri
4.Örnek ve tersine örnek ile ispat ve örnekleri
5.Matematik eğitiminde ispatın yeri ve temel ispat öğretimi teorileri
6.Matematiksel muhakeme, açıklama, tartışma ve ispat
7.Çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi ve Van Heile Modeli
8.Van Heile teorisine dayanan bilimsel makale incelemesi
9.Ara Sınav
10.Duval’in ispat yapıları ve Balacheff’in ispat aşamalandırmaları
11.Balacheff teorisine dayanan bilimsel makale incelemesi
12.Harel ve Sowder’ın ispat teorisi ve ispat şeması kavramı
13.Harel ve Sowder teorisine dayanan bilimsel makale incelemesi
14.Hanna, Tall, Mariotti, Batista’ya göre ispat
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Derse Katılım12525
Toplam75