Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaratıcı Drama Dersinin Amacı: Yaratıcı düşünme becerisinin gelişimini sağlama Eleştirel düşünme becerisi kazandırma Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma Dil ve iletişim becerilerini geliştirme Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme Yaratıcı Dramanın matematik eğitimindeki kullanımı Yaratıcı Drama etkinliklerin planlanması ve uygulanması Matematik eğitiminde yaratıcı drama planlarının değerlendirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğret.Üyesi Esen Ersoy
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaratıcı düşünme becerisinin gelişimi sağlama
  2. Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma
  3. Eleştirel düşünme becerisi kazandırma
  4. Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Matematiğin Temelleri II ve Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji derslerini alıp başarılı olmak
Önerilen Diğer Husular
Yaratıcı drama, bir öğretim yöntemidir. Öğretim yöntemine, öğrencide oluşturmak istediğimiz davranış değişikliğini hangi yolla, ne gibi materyaller kullanarak kazandıracağımız önemlidir. Öğretim sürecinde önemli olan öğrenciyi edilgin bir dinleyici durumundan kurtararak, onu bedeni ve duyu organları ile harekete geçirebilmek, konuları canlandırarak yaşanır duruma getirerek, aktif olarak öğrenme sürecine kattığımız zaman yaratıcı drama yöntemi bu süreçte uygun bir yöntem olarak düşünülebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Adıgüzel, H. Ö. (2005). Süreçsel Drama Tiyatro Sporu ve Drama’da Zaman. Ankara: Naturel Yayıncılık
2. Öztürk, A. (Editör). (2007). İlköğretimde Drama. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1765. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 915.
3. Üstündağ,T. (2009). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 9. Baskı. Pegem Yayınevi. Ankara.
4. Akyol Köksal, A. (2003). Drama ve Dramanın Önemi. (http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1/sayi_2/179-192.PDF ).
5. Ümit, A. Masal Masal İçinde. 3. Baskı. İstanbul
6. Charles, C.M. (2000). Öğretmenler için Piaget İlkeleri. (Çev: G. Ülgen,). Ankara: Pegem A Yayıncılık
7. Çağlar, D. (1999). Yaratıcı Çocuklar ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt 1, Sayı 9, s.1624-1633.
8. Ataman, M. (2011). Yaratıcı Yazma İçin Yaratıcı Drama. Pegem Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yaratıcı Dramada temel kavramlar Yaratıcı Dramada amaç ve özellikler Yaratıcı Drama ve öğrenme ortamları Yaratıcı Dramada öğrenme ve öğretme süreci Yaratıcı Dramada program geliştirme Yaratıcı Dramada ders planları Yaratıcı Dramada teknikler Yaratıcı Drama ve matematik eğitimi Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin planlanması Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının hazırlanması Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının uygulanması Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yaratıcı Dramada temel kavramlar
2.Yaratıcı Dramada amaç ve özellikler
3.Yaratıcı Drama ve öğrenme ortamları
4.Yaratıcı Dramada öğrenme ve öğretme süreci
5.Yaratıcı Dramada program geliştirme
6.Yaratıcı Dramada ders planları
7.Yaratıcı Dramada teknikler
8.Yaratıcı Drama ve matematik eğitimi
9.Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin planlanması
10.Arasınav
11.Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının hazırlanması
12.Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin uygulanması
13.Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin değerlendirilmesi
14.Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin tartışılması
15.Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin tartışılması
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı1100100
Toplam125