Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde öğrencilerden beklenen, isteklerini belirtebilen, problem çözebilen, kalıcı bilgi için uğraşan, kendine güvenen ve sosyal sorumluluğunu üstlenmiş bireyler olmalarıdır. Eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanabilmesi, kendi kendine öğrenebilmesi ve en önemlisi problem çözebilmesi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin, matematiksel bilgiyi yapılandırabilmeleri için matematiği anlamaları gerekir. Eğitim-öğretim uygulamalarında öğrenciye imkan tanıyan, öğrenciyi aktif kılan, öğrencinin bireysel ve fiziksel kapasitelerini kullanmasına olanak sağlayan, öğrencinin sürece aktif katılımını sağlayan öğrenme yöntemlerinden biri Probleme Dayalı Öğrenme yöntemidir. Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin amacı, Cesaret verme, düşündürme, eleştirme ve aktif öğrenme, Öğretmen ve öğrenci arasında bilgiler ve ilgi alanlarının paylaşımı, Bilginin yansıması olarak sıralanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Probleme Dayalı Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo
  2. Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar
  3. Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri
  4. Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Açıkgöz, K.Ü. (2007). Aktif Öğrenme. 9. Baskı. İzmir: Kaan Yılmaz Matbaası.
2. Açıkgöz, K.Ü. (2007). Etkili Öğrenme ve Öğretme. 7. Baskı. İzmir: Kaan Yılmaz Matbaası.
3. Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Eğitim Yayıncılığı: 39. Akademik: 3. Ankara.
4. Baykul, Y. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi. 1.-5. Sınıflar için. Ankara: 5. Baskı. Pegema Yayıncılık.
5. Bloom, B.S. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Milli Eğitim Basımevi. İstanbul.
6. Demirel, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 5. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
7. Senemoğlu, N. (2003). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: 8. Baskı. Gazi Kitabevi.Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Probleme Dayalı Öğrenme nedir? Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Probleme Dayalı Öğrenme Nedir?
2.Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo
3. Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar
4. Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri
5. Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme
6. Probleme Dayalı Öğrenme ve Eğitimdeki yeri
7. Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları
8. Probleme Dayalı Öğrenme ve Matematik Programı
9.ARA SINAV
10. Probleme Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretimine Etkileri
11.Matematik ve probleme dayalı öğrenme
12.probleme dayalı öğrenme ve matematik öğretimi
13.Senaryo uygulamaları ile matematik öğretimi
14.Senaryo uygulamaları ile matematik öğretimi
15.FİNAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi818
Toplam125