Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişmiş ülkelerdeki matematik eğitimi programlarının geniş bir çerçevede incelenmesi ve karşılaştırılması yardımı ile Türkiye’nin uluslararası matematik eğitimindeki yerini belirlemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Nurettin DEMİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. matematik öğretim programındaki (6-8) öğrenme alanlarını diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
--
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Baykul, Y., (2005) İlköğretimde Matematik Programı 6-8, Pegem Yayıncılık, Ankara
2. Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri. PegemA yayıncılık,Ank
3. Balcı, A. (2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.
4. Demirel, Ö. (2000) Karşılaştırmalı Eğitim. PegemA yayıncılık, Ankara
5. Akarsu, F. (2005). Karşılaştırma Yazıları :Ülkeler ve Eğitim Sistemleri. Nobel yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim programının tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel yaklaşımlar, Matematik öğretim programının felsefesine uygun strateji yöntem ve teknikler, Matematik öğretim programında yeni eğilimler, Matematik öğretim programı (6-8) öğrenme alanlarının diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi, Matematik öğretim programının (6-8) üniteleşmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Milli Eğitiminin amaçları
2.Matematik eğitiminin amaçları ve ilkeleri
3.Matematik öğretimi ve öğrenme
4.Matematik öğretimi ve değerlendirme
5.Elde edilmesi hedeflenen beceriler
6.Amerika’daki matematik eğitimi
7.İngiltere’deki matematik eğitimi
8.Almanya’daki matematik eğitimi
9.Ara sınav
10.Hollanda’daki matematik eğitimi
11.Fransa’daki matematik eğitimi
12.Çin’deki matematik eğitimi
13.Finlandiya’daki matematik eğitimi
14.Türkiye’nin Uluslararası matematik eğitimindeki yeri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz220
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Seminer133
Ev Ödevi21020
Toplam75