Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlköğretim programlarında uygulanan öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını kavrama, bu yaklaşımlarla ilgili konu alanı uygulamaları yapabilme ve ilköğretim programını yaklaşımlar ışığında değerlendirme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Rezan Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu yaklaşımlarla ilgili konu alanı uygulamaları yapabilecek
  2. Öğrenci ilköğretim programlarında uygulanan öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını kavrayabilecek
  3. İlköğretim programını yaklaşımlar ışığında değerlendirebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olkun, S. ve Uçar, Z.T. 2006; İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar, Ekinoks yayınları, Ankara
Baykul, Y. 2009; İlköğretimde matematik öğretimi, Pegem akademi yayınları, Ankara
Altun, M. 2010; İlköğretim ikinci kademe matematik öğretimi, Alfa Aktüel yayınları, Bursa.
Pesen, C. 2008; Matematik Öğretimi, Pegem-sempati yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Veri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim, öğretim ve öğrenme ile ilgili bazı temel kavramlar
2.Skemp ve öğrenmede içsel motivasyonun önemi
3.Gestalt ve sezgisel öğrenme yaklaşımı
4.Bruner ve buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı
5.Ausubel ve sunuş yoluyla öğrenim yaklaşımı
6.Hans Freudenthal ve gerçekçi matematik eğitimi
7.Piaget ve yapısalcı öğrenme yaklaşımı
8.Glaser ve temel öğrenme yaklaşımı
9.Bloom ve tam öğrenme yaklaşımı
10.ARASINAV
11.Gagne ve davranışçı öğrenme yaklaşımı
12.Vygotsky ve içselleştirme
13.Çoklu zeka, işbirliğine ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımları
14.Etkinliklere dayalı ve tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi3515
Toplam76