Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Her üç yılda bir yapılan PISA (2000, 2003, 2006) çalışmalarının sonuçlarına paralel olarak bir çok ülkede araştırmacılar okullarında yetişen öğrencilerin okul dışındaki hayatlarında ve ilerideki mesleki yaşamlarında karşılaştıkları gerçek hayat problemlerini çözme noktasında ne kadar hazırlıklı olduklarını sorgulamaya başlamışlardır. Bunun sonucunda araştırmacılar başarı için okulun ötesinde yeni bir takim anlayış ve yetenekleri vurgulamaya başlamışlardır mesela inşa etme, açıklama, manipüle etme, sonuç hakkında tahmin yürütme, çok basamaklı ve çok bileşenli problemlerle çalışabilme yeteneği gibi. Matematik gerçek dünya olaylarına ve problemlerine modelleme yoluyla çözüm üreten sistematik bir düşünme yoludur. Gerçeği matematiksel bir dille ifade etmeye yardım eden bu işlem ve düşünce şekline matematiksel modelleme denir. Bu noktada öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerin günlük derslerinde matematiksel modellemeleri başarılı bir biçimde kullanabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Ali Eraslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Gerçek dünya olaylarına ve problemlerine modelleme yoluyla çözüm üretir
  2. Gerçeği matematiksel bir dille ifade eder
  3. Bir problemi matematiksel notasyonlara ve gösterimlere çevirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
--
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.) Lege, J., Bell, R., Davis, M., & Nite, S. (2002). Mathemtical models with applications. Newyork: Comap Inc.
2.) Blum, W., Galbraith, P.L., Henn, H.W., & Niss, M. (2007). Modelling and applications in mathematics education. Newyork: Springer.
3.) Lesh, R., & Doerr, H.M. (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. London: Lawrence
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Modeller ve model kullanımı, süslemeler, simetriler, örüntüler ve modeller arasındaki ilişki, tekrar, döngü ve benzeşim, düzlemde modeller, üç boyutlu uzayda modeller, mekanik modeller, ispatlarda modellerin kullanımı, çoklu temsil ve modeller arasındaki ilişki.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeni programda ve matematik öğrenmede modellemenin rolü
2.Model, Modelleme, ve Matematiksel modelleme
3.İlköğretim matematik öğretiminde(1-5) matematiksel modelleme
4.Matematik modelleme olarak aritmetik işlemler
5.İlköğretim matematik öğretiminde(6-8) matematiksel modelleme
6.Matematiksel modellemede teknoloji kullanımı
7.Ara sınav
8.PISA da modelleme ve uygulamalar
9.Modelleme ve ispat
10.Problem çözme ve modelleme
11.Olasılık ve modelleme
12.İstatistik ve modelleme
13.Modelleme pedagojisi
14.Modellemede ölçme ve değerlendirme
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10220
Ev Ödevi339
Toplam75