Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dinamik matematik yazılımı ortamlarındaki çalışma mantığını özümsetmek, Maple yazılımını kullanarak matematik problemlerini çözebilmek, cebir ve hesaplama konularında uygulama yapmak, bilgisayar desteğini dersin anlatılması sırasında kullanmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgisayar ve matematik ilişkisini kurabilecek.
  2. Matematik öğretiminde bilgisayar modellemelerini anlayabilecek ve yapabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Özel Öğretim Yöntemleri I ve II derslerini almış olmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aşkar, P. (1998). Okullarda bilgisayar uygulamaları. BİTAV Yayınları, Ankara.

2. Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım, İstanbul.

3. Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenler ve öğretmen adayları için eğitimde İnternet kullanımı. BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım, İstanbul.

4. Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar. Anı Yayıncılık, Ankara.

5. Çelik, B. (2010). Maple ve Maple ile Matematik. Dora Yayıncılık, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve matematik - Matematik öğretiminde bilgisayarla modelleme - Bilgisayar öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulama programları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse Giriş - Beklentiler - BDÖ Temel Kavramları
2.Maple programına giriş,Help komutu, cebirsel işlemler
3.Bazı temel komutlar
4.Değişken atamaları, denklem çözümleri, temel çizim komutları
5.Türev, integral, sayılar ve polinomlar
6.Grafik çizim komutları
7.Grafik çizim komutları
8.Denklem ve denklem sistemi çözümleri, bağıntı, fonksiyon, dizi ve seriler,limit ve süreklilik
9.ARA SINAV
10.Örnek sunum, Word'de denklem yazma, Power Point sunu hazırlama
11.Öğrenci sunumları
12.Öğrenci sunumları
13.Öğrenci sunumları
14.Öğrenci sunumları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Gözlem150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar14342
Soru-Yanıt919
Toplam125