Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
(1) Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce ilerde kullanacağı ders kitaplarını içerik ve aktivite bakımından tanımasını sağlamak, (2) alanla ilgili ders kitaplarına ve içerdiği öğretim programına eleştirisel bir bakış ile inceleme becerisi kazandırmak ve (3) öğretmen adaylarının matematik öğretimi hakkındaki görüşlerinin sorgulanmasını ve gelişmesini sağlamak. Bu yolla yetişecek her öğretmen öğrencisi için en uygun kitabi seçme şansına sahip olacaktır. Bu inceleme kitapların biçimsel görünüm, içerik (muhteva), dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı (kullanışlılık), öğretim yöntem ve stratejileri, değerlendirme gibi unsurlarını içine alır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ali Eraslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Ders kitabının özelliklerini kavrama
  2. Matematik ve geometri müfredat programını ve ders kitaplarını tanıma
  3. Ders kitaplarında aranan yeterliliklerini kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
--
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Küçükahmet, L (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Matematik 1-8. Ankara: Nobel Yayınları.
2. Kılıç, A. ve Seven, S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem yayıncılık
3. Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri yönünden olması gereken standartlar ile ilgili bilgiler Mevcut ders kitaplarından bazıları seçilerek aranan bu standartlara ne kadar uygun olduğu üzerindeki çalışmalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.MEB Ders Kitapları Yönetmeliği- -Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri --Yeni İlköğretim Matematik Dersi Programı
2.Önceki programla yeni program arasındaki farklılıklar•Temel alınan yaklaşım ( felsefe/değerler, öğrenme, öğretme)•İçerik: Konular/Üniteler/Öğrenme alanları/Alt öğrenme alanlari)
3.Ders Kitaplarının Secimi, Öğretim deki Yeri ve ÖnemiDers kitaplarının kullanımında dikkat edilecek hususular
4.Öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımında dikkat edilecek hususular
5.Öğrenci çalışma kitabi ve yardımcı kitap kullanımı
6.Matematik Ders Kitaplarının incelenmesi•Biçimsel Görünüm açısından
7.İçerik (Muhteva) açısından•Öğretim Yöntem ve Stratejileri açısından•Hazırlık ve Değerlendirme açısından
8.ARA SINAV
9.Grup Sunumları (1 ve 2 gruplar)
10.Grup Sunumları (3ve 4gruplar)
11.Grup Sunumları (5 ve 6 gruplar)
12.Grup Sunumları (7ve 8gruplar)
13.Grup Sunumları (9ve 10guplar)
14.Dönem sonu değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Quiz120
Uygulama/Pratik120
Toplam60
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma10220
Rapor Hazırlama616
Rapor Sunma515
Toplam75