Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ213 A Seçmeli I (Çocukla İletişim) 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ailedeki iletişimin çocuk üzerindeki etkilerini kavrayabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocuğun ailedeki yeri ve önemini kavrayabilme
  2. Ailede iletişimin çocuk üzerindeki etkilerini kavrayabilme
  3. Anne baba tutumlarının çocuk gelişimine etkilerini kavrayabilme
  4. Çocuk Hakları hakkında bilgi edinebilme
  5. Çocukla sağlıklı iletişim kurma yollarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gordon, Thomas.(1989).Etkili Ebeveyn Olma Eğitimi, Çev. Serra Cider. İstanbul: Özal Basım EviGordon, Thomas.(1993).Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev. Emel Aksoy ve Birsen Özkan, İstanbul: Yapa YayınGüngör, Abide,(1995).Aile İçi Etkileşim, Gazi Üniversitesi Mes. Eğt. Fak. Yayını : Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anne Baba ve Çocuk Etkileşimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aile ve Çocuk
2.Ailede İletişim ve Önemi
3.Anne baba ve çocuk etkileşimi
4.Anne Baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkileri
5.Çocukla İletişim Kurma Yolları
6.Çocuğu Dinleme (Aktif Dinleme)
7.Çocukla Konuşma (Ben Dili-Sen Dili)
8.Ara Sınav
9.Empati Kurma
10.Çocuğu Olduğu Gibi Kabul Etme
11.Saydamlık Dürüstlük
12.Çocukla İletişimi Destekleyen Faktörler
13.Çocukla İletişimi Engelleyen Faktörler
14.Ailede Sorunlar ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
15.Boşanma, Ölüm, Sosyo-ekonomik Şartlar ve Göç gibi olayların Çocuk üzerindeki etkileri
16.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12323
Final Sınavı16060
Derse Katılım14342
Toplam125