Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ409 A Seçmeli II (Çocuk Hakları) 927001 4 7 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Uluslararası çocuk hakları bildirgesi ve çocuk hakları sözleşmesi, çocuk hakları ile genel haklara ilişkin ilkeler, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde ülkemizdeki çocuklara yönelik ulusal sözleşmeler ve çocuk haklarının analizine ilişkin temel bilgiler ile uluslararası ve ulusal düzeyde çocuk haklarının tarihsel süreci konularında öğrencilere bilgi ve tutum kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Hatice Özaslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocukların gereksinimlerine odaklanarak bunun hukuki temellerini ve gerekçelerini kavrar
  2. Çocuklarla sosyal hizmet uygulamalarında çocuğun yüksek yararını gözetecek anlayışı geliştirir
  3. Sosyal politikaları etkilemede çocuklara hangi olanakların sağlandığını belirler
  4. Tarihsel süreç içerisinde “çocukluk” düşüncesinin gelişim aşamalarını göstermek ve böylece modern çocukluk paradigmasının oluşumu ve felsefi temelleri konusunda bir bakış açısı kazanır
  5. Tüm sosyal hizmet öğrencilerinin düşünce temelleri ve bağlayıcı hükümleriyle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yıldırım Doğru, S., Durmuşoğlu Saltalı, N., Budak, O. ve Konuk Er, R. (2015). Çocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma. S. Sunay Yıldırım Doğru (Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.2. Merey, Z. (Ed.). (2016). Çocuk Hakları. Ankara: Pegem Akademi3. Turan, R. (Ed.). (2017). Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi4. www.unicef.org.tr5. www.mevzuat .gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çocukluk Kavramı, Çocuk Haklarının Tanımı ve Önemi, Çocuk Haklarının Tarihçesi, Çocuk Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk Hakları Eğitimi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı, Sokakta Çocukları ve Çalışan Çocuklar, İşçi Çocuklar, Suça İtilen Çocuklar, Dünyada ve Türkiyede Çocuk Haklarının Genel Durumu ve Çocuk Hakları İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin ve kaynakların tanıtımı
2.Çocukluk kavramı, İnsan hakları ve çocuk hakları arasındaki ilişki, çocuk haklarının tanımı ve önemi
3.Çocuk Haklarının Tarihçesi, Çocuk Hakları Bildirgesi
4.Çocuk Hakları Sözleşmesi
5.Çocuk Hakları Sözleşmesi
6.Çocuk Hakları Eğitimi
7.Çocuk Koruma Kanunu, Korunmaya Muhtaç Çocuklar
8.Çocuk İhmali ve İstismarı
9.arasınav
10.Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar
11. İşçi Çocuklar, Suça İtilen Çocuklar
12.Dünyada ve Türkiyede Çocuk Haklarının Genel Durumu ve Çocuk Hakları İle İlgili Yapılan Çalışmalar
13.Çocuk Haklarına Yönelik Etkinlik Planı Hazırlayıp İnceleme
14.Çocuk Haklarına Yönelik Etkinlik Planı Hazırlayıp İnceleme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Takım/Grup Çalışması110
Rapor Sunma190
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım12020
Toplam50