Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ417 Gk Seçmeli-I (Din ve Ahlak Öğretimi) 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dinin evrenselliği, dinlerin tanıtılması ve ilköğretim 4. ve 5. sınıf düzeyinde bu dersi verebilecek bilgi birikimine sahip öğretmen adaylarını yetiştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep GÜN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, din, kültür, ahlak kavramlarını tanımlar, bunların arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir
  2. Öğrenciler, müslümanlığın temel ilkelerini açıklayabileceklerdir
  3. Öğrenciler, diğer dinlerin içeriği ve ilkeleri hakkında bilgi edinebileceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Süleyman Hayri Bolay ve Kâzım Sarıkavak, Ankara.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi, Mustafa Öcal, Bursa.
İslâm İlmihâli, I-II, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), Din olgusunun tarihsel serüveni, Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar (din-kültür-ahlak)
2.İlk dinler
3.Çin Dinleri, Hint Dinleri
4.Mezopotamya’da Din, Yahudilik ve Hrıstiyanlık
5.İslamiyet ve diğer dinler
6.İslam’ın Doğduğu Ortam ve Hz. Muhammed
7.İslam’ın Kaynakları, Kur’an ve Sünnet
8.Mezhepler ve çıkış sebepleri
9.Arasınav
10.Mezhepler ve çıkış sebepleri
11.Ahlakî Kurallar
12.Okul öncesi Din ve Ahlak Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
13.Okul öncesi Din ve Ahlak Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )
14.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam98