Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927006 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, çoklu medya araçları vb. gibi medya araçlarını bilinçli kullanabilir. Aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını bu bilgiler ışığında oluşturabilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mahir Yerlikaya, Doç. Dr. M. Kasım Kıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Bakır
Öğrenme Çıktıları
  1. Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
  2. Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı farkındalık oluşturma
  3. Medya görsellerini okuyabilme
  4. Var olan eleştirel bakışı güçlendirme ve yeni bireysel söylemleri geliştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Ç, Vevat Elma. Alper Kesten, Tessa Juls. Elizabeth
Thoman, Ekinoks Yayınevi 2008, Ankara
Medya Eğitimi, Divina Frau-Meigs, UNESCO – 2006, Paris, 2006
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon
Yayınları 2010
Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2.Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı veGörsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri
3.Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri
4.Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü
5.Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı
6.Sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri
7.Bilgi yayma ve yanıltma gücü, haber yayma gücü, medya ve algı yönetimi
8.Ara Sınav
9.Medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar, telif hakkı, kişilikhakkı, bilgi gizliliği, gizlilik ihlali
10.Medyada dil kullanımı
11.Haberlerin değeri ve nitelik analizi, popüler kültür, medyada kadın ve erkekrolleri
12.Tüketim kültürü ve reklamlar (Reklam Çözümlemesi)
13.Medyada stereotipleştirme (Örnek Olay)
14.Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
Ev Ödevi224
Toplam51