Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ209 A Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesi dönem çocuklar da gerek yazılı gerekse görsel-işitsel medya tarafından hedef olarak alınmakta, bu dönemdeki çocuklara yönelik birçok yayınlar yapılmaktadır. Örneğin, çocuk programları, reklamlar, çizgi filmler, çocuk kitapları bu dönemdeki çocukları hedef almaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının medya ve medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini kavramaları, bu konuda yeni gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri ve çalışma hayatına başladıklarında kendilerine lazım olacak bilgilerle donanmaları bu dersin temel amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Kazım Alat
Öğrenme Çıktıları
  1. Medyada çocuk temsilleri konusunda eleştirel bir bakış açısına sahip olur.
  2. Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Görsel ve işitsel medyada sunulan şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Televizyonun ve diğer görsel işitsel medyanın çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Anne-babalara medya kullanımı konusunda tavsiyeler verecek düzeyde bilgi sahibi olur.
  7. Yazılı ve görsel-işitsel medya seçimi ve kullanılmasına dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.
  8. Medya, birey ve toplum arasındaki ilişkiler ve etkileşimler hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Akçalı, S. İ. (2009). Çocuk ve medya: Önce çocuklar düşlesin diye (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.2) Yelland, N. (2010). Geleceğe doğru: Eğitimi yeni teknolojilerle birlikte yeniden düşünmek. Ankara: Elips Kitap3) Ek makaleler4) RTÜK Web sitesi http://www.rtuk.org.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2.Medya, Birey ve Toplum; Çocuk ve Çocukluk
3.Medya OkuryazarlığıRTÜK web sitesi – anne-baba ve çocuklar için yazılmış yazılar
4.Televizyon: Eğitici Programlar, masal programları, Çocuk kanalları. Susam SokağıCamurdan (2007)
5.Televizyon ve ŞiddetMakale: Ayrancı, Köşgeroğlu ve Günay (2004) Uluç (2002)
6.TV haberleri ve çocuk, Gazete haberleri ve çocuk, Reklamlar
7.Medyada Çocuk temsilleri
8.Bilgisayar oyunları, internet oyunları
9.Ara Sınav
10.Çocuk kitapları ve dergileri
11.Yazılı ve görsel-işitsel medya seçiminde dikkat etmesi gereken noktalar
12.Yazılı ve görsel-işitsel medya kullanımı ile hikaye anlatma teknikleri
13.Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap ve medya köşesi kullanımı ve dikkat edilecek noktalar
14.Anne-babalar ve medya kullanımı
15.Dersin genel değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Rapor Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Ev Ödevi14342
Toplam114