Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ405 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 927001 4 7 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul Öncesi eğitiminde kaynaştırma uygulamasını öğretmek ve kaynaştırma uygulama çalışmaları konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şerife ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kaynaştırma yoluyla eğitime ilişkin temel kavramları söyleme
  2. Kaynaştırma uygulamaları içerisinde yer alan tarafların sahip oldukları hakları bilme ve söyleme
  3. Kaynaştırma modellerinin içeriklerini anlatma
  4. Kaynaştırma kriterlerini sayma
  5. Kaynaştırma yoluyla eğitimi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri ayrıştırma
  6. Okul öncesi dönemde kaynaştırma yoluyla eğitimin farkını söyleme
  7. Okul öncesi dönemde kaynaştırma yoluyla eğitim konusunda etkinlik hazırlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ataman A. (Ed.) (2012). Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim. Ankara: Vize yayıncılık.
2. Batu,S., Çolak, A. ve Odluyurt, S. (2012). Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması. Ankara: Vize yayıncılık.
3. Sucuoğlu B., Bakkaloğlu H. (eds.) (2013). Okul öncesinde kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık
4. Baykoç N. (ed). (2011). Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kaynaştırma nedir, kaynaştırmanın önemi ve tarihçesi, Kaynaştırmayla ilgili yasal düzenlemeler, Kaynaştırma modelleri ve kriterleri, Kaynaştırmanın başarısını etkileyen faktörler, Kaynaştırma ortamında yapılması gereken düzenlemeler, Kaynaştırma ortamında Bireysel Eğitim Programı, Okul Öncesi Dönemde kaynaştırma, Kaynaştırma ortamında sosyal beceriler, Kaynaştırma ortamında davranış yönetimi, Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri, Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri, Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri, Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kaynaştırma nedir, kaynaştırmanın önemi ve tarihçesi
2.Yasal Düzenlemeler
3.Kaynaştırma modelleri ve kriterleri
4.Kaynaştırmanın başarısını etkileyen faktörler
5.Kaynaştırma ortamında yapılması gereken düzenlemeler
6.Kaynaştırma ortamında Bireysel Eğitim Programı
7.Okul Öncesi Dönemde kaynaştırma
8.Kaynaştırma ortamında sosyal beceriler
9.Ara Sınav
10.Kaynaştırma ortamında davranış yönetimi
11.Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
12.Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
13.Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
14.Özel eğitim gereksinimine dönük olarak hazırlanan kaynaştırma etkinlikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Toplam56