Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ406 A Seçmeli III (Çocuğu Tanıma Teknikleri) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sınıf temelli otantik değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirileceğini ve bu tür değerlendirme süreçlerinde elde edilen bilgilerin çocukların öğrenmelerini destekleyici ve teşvik edici etkinlik planlamalarında nasıl yorumlanıp kullanılabileceğini göstermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Değerlendirme sonuçları hakkında velilerle iletişim kurma hakkında yeterli donanıma sahip olur.
  2. Formal ve informal ölçme tekniklerinin erken çocukluk döneminde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinde dikkat edilecek noktaları bilir.
  4. Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Performansa dayalı ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanımını öğrenir.
  6. Çocukları tanımak için uygun gözlem teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir.
  7. Kontrol listeleri, rubrikler ve derecelendirme ölçeklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
McAffee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Beaty, J. J. (2018). Erken çocuklukta gözlem ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri (gözlem, olay kaydı, bireysel görüşme, ev ziyaretleri); erken çocuklukta kullanılan testler (gelişim testleri, projektif testler, zekâ testleri); çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo (gelişim dosyası) ve dökümantasyon.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, Okul Öncesi Dönemde Ölçme ve Değerlendirme, Tanımlar
2.Informal Değerlendirme: Gözlem
3.Informal Değerlendirme: Kontrol listeleri, derecelendirme ölçekleri, rubrikler
4.Değerlendirme Sistemlerini Kullanmak: Portfolyolar portfolyolar (öğrenci ürün dosyası)
5.Anket ve Sosyometri (Grup veya Akran Değerlendirmesi) (notlar) Sosyometri, Kimdir Bu? tekniği, Rol Dağıtım Tekniği, İsteklerim/Dileklerim Anketi/Arzu Listesi
6.Psikolojik Test Türleri
7.Formal Değerlendirme: Standardize testlerin psikometrik özellikleri Normal dağılım, Standart sapma, yüzdeler, z puanlar, t puanlar ve test sonuçlarını yorumlama
8.Formal Değerlendirme: Standardize testlerin psikometrik özellikleri
9.Ara Sınav
10.Formal Değerlendirme: Standardize Testler Testlerin Kullanımı ve Sonuçlarının Rapor Edilmesi
11.Değerlendirme ve Anne-Babalarla İletişim
12.Özel Çocuklar için Ölçme ve Değerlendirme
13.Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar Farklı Kültür ve Dilden Çocuklar
14.Resimleriyle Çocuk
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım14342
Ev Ödevi11010
Toplam68