Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ407 Gk Seçmeli (Çevre Eğitimi) 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çevre eğitimin ne anlama geldiğini kavramak, bugüne kadar yapılan çalışmaların (gerek nitel gerek nicel) farklılaşmalarının nedenlerini anlamak, çevre eğitimi araştırmalarında ekolleri tanımak, çevre eğitim programının yapılandırıcı yaklaşımda nasıl hazırlanabileceğini tartışmak ve karar vermek ve bu programların uygulanabilirliğini artırmaktır. Bunu yanı sıra tüm yukarıda adı geçen öğelerle sosyo-ekonomik ve kültürel parametreler birleştirilerek öğrenciler ders içerisinde araştırma yapmaya yönlendirecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elif MERCAN UZUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre eğitiminin çok disiplinli yönünü bilir.
  2. Doğa ile parçası olan insan arasındaki dengeyi bilir.
  3. Okulöncesi dönem öğrencilerinin doğa bilimini sorgulamasını sağlar.
  4. Bilgi temelli değil tutum ve farkındalık gelişimi bir program takip eder.
  5. Ucuz, pratik, sağlıklı, tekrar kullanılabilen ve çocuğun merakını derinleştiren aktiviteler uygular.
  6. Okulöncesi eğitimin tanımı içinde çocuğun bilişsel düzeyine uygun farkındalık geliştirecek aktiviteleri belirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
2) Palmer, J.A. (1998). Environmental education in the 21st century. Theory, practice, progress and promise. New York: Routledge. (Gerekli kısımlar tarafımdan sağlanacaktır)
3) Robert Eccleshall et al. (2003). Political ideologies. London: Routledge. (In text)
4) Elstgeest, J., Harlen, W. (1990). Environmental science in the primary curriculum. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
5) Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
6) Gigliotti, L.M. (1990). Environmental education: What went wrong? What can be done? The Journal of Environmental Education, 22 (1), 9-12.
7) Hungerford, H., Peyton, R., & Wilkie, R. (1980). Goals of curriculum development for environmental education. The Journal of Environmental Education, 2 (3), 42-47.
8) Holsman, R.H. (2001). The politics of environmental education. The Journal of Environmental Education, 32 (2), 4-9.
9) Monroe, M. C., & Cappaert, D. (1994). Integrating environmental education into the school curriculum, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
10) Project wild: K-12 Activity Guide. (1998). Council for environmetal education.
11) Ödevlerinizi hazırlarken referans kullanımına dikkat ediniz. Tüm ödevler Windows ortamında Word yazılımı ile tamamlanacak ve APA (American Psychological Association) stili ile satır aralıkları 1,5 olarak hazırlanacaktır.
12) Lütfen tüm ödevlerinizi yedekleyiniz (back up) aksi taktirde ödev kayıplarından ders sorumlusu değil ödevi hazırlayan öğrenci sorumlu olacaktır. Bilgisayarım bozuldu çıktı alamadım dememeniz için lütfen yedekleme yapınız.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Okul öncesi dönemde çevre ile insan arasındaki ilişkinin farkındalığını sağlamak dersin asıl hedefidir. Bilgi aktarımından çok okul öncesi dönem çocukları için farkındalık yaratmak önemlidir. Çevre eğitimi a) insanlar arasındaki ilişkiyi, b) kültürleri ve c) insanoğlunun biyofiziksel alanına değer vermesi için yetenek ve tutum geliştirme sürecini kapsar. Bu tanımlamaya rağmen iki ana kamp arasında çevreye ve çevre eğitimine bakış açısından farklılıklar doğmuştur. Bu kamplar teknosentristler ve ekosentristlerdir. Onların farklı bakış açıları, bir ideolojik yaklaşım olarak kalmamış, aynı zamanda araştırma tekniklerine ve hazırlanan eğitim programlarına yansımıştır. Bu tartışmalara elbetteki akademik çevreler de girmiştir. Bireye bağlı öznel değer yargıları içeren çevre anlayışının günlük yaşamımıza ve eğitim kurumlarımıza nasıl girdiğini sorgulamak ve yapılmış çevre ilintili araştırmaları (tutum, davranış, program, program değerlendirme) irdelemek bu dersin konuları arasındadır. Çevre konusunun çok disiplinli bir alan olmasından yararlanarak fen eğitiminin bir parçası olduğunu kavramak da bu dersin bir diğer hedefidir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenme tekniği hakkında genel biligilerin paylaşılması, beklentiler ve dönem içerisinde yapılabilecek alternatif çalışmaların sorgulanması.
2.Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları çevre sorunları ve bunlara ilişkin ajandalar nelerdir? Çalışma gruplarının oluşturulması.
3.Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu okulöncesi programında nasıl olabilir?
4.Temel ekoloji kavramları ve bu kavramların algılatılması.
5.Temel ekoloji kavramları ve bu kavramların algılatılması.
6.Kitap ve medyada çocuk-çevre kavramı Sürdürebilirlik kavramının ilişkilendirilmesi (Medya ve çevre sorunları)
7.Geridönüşüm ve ağaçlandırmanın öneminin kavratılması Döngüler-besin zinciri ve taşıma kapasitesi hakkında aktiviteler (Baykuş Peleti aktivitesi)
8.Su tasarrufu ve organik tarımın öneminin kavratılması (Su döngüsü belgeseli)
9.Kentleşme ve göç kavramlarının tartışılması
10.Erozyon ve yenilenebilir kaynak konularının irdelenmesi
11.Su kirliliği ve oyuncak kimyası konularının irdelenmesi
12.Denizaltı yaşamı ve yaban hayatı konuları ile ilgili aktivite Çöp ve çöplerin ayrıştırılması-hava kirliliği konusunun irdelenmesi
13.Pratik uygulamalı aktivitelerin değerlendirilmesi (Popüler çevre sorunları)
14.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz120
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü5525
Ev Ödevi11010
Toplam97