Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ211 A Seçmeli I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste küçük bir beylikten bir dünya imparatorluğuna giden süreçte Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu sosyal ve ekonomik politikaların yeri ve bir devletin büyüyüp kökleşmesinde sosyal ve ekonomik hayatın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı Devleti\\\'nin sağlam temellere dayanmasında sosyal yaşantısının önemini irdeleyebilir.
  2. Osmanlı Devleti\\\'nin ekonomik politikalarını anlatabilir.
  3. Osmanlı Devleti\\\'nin sosyal ve ekonomik temellerini açklayabilir.
  4. Osmanlı Devletinin izlemiş olduğu ekonomik politikaların devletin diğer politikaları üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti\\\'nin büyüyüp gelişmesinde ve dünya imparatorluğu olmasında sosyal ve ekonomik yaşantının yerini ve önemini yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M.Fuat KÖPRÜLÜ,Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu,Ankara 2003; Halil İNALCIK,Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağı(1300-1600),İstanbul 2003; Halil İNALCIK,Osmanlı İmparatorluğu,İstanbul 1996; Mustafa AKDAĞ,Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celalî İsyanları,Ankara 1999; Mustafa AKDAĞ,Türkiye'nin İktisadî ve ictimatimi Tarihi,Ankara 1999; Yusuf HALAÇOĞLU,XIV.-XVIII.yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilitı ve Sosyal Yapı,Ankara 1996; Yusuf HALAÇOĞLU, XVIII.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi,Ankara 1991; Cengiz ORHONLU,Aşiretlerin İskân Teşebbüsü,İstanbul 1963; Y.Hakan ERDEM,Osmanlılar'da Köleliğin Sonu,İstanbul 2004; Suraiya FAROQHİ,Osmanlı'da Kentler ve Kentliler,İstanbul 2000; Suraiya FAROQHİ,Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam,İstanbul 2002; Reşad Ekrem KOÇU,Tarihte İstanbul Esnafı,İstanbul 2002; Musa ÇADIRCI,Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı,Ankara 1997; Maurice M.CERASİ,Osmanlı Kenti,Osmanlı İmparatorluğun'da 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi,İstanbul 2001; M.Ali ÜNAL,XIV.-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı,Isparta 1997; Hüseyin ARSLAN,16.yy Osmanlı Toplumunda yönetim,nüfus iskân,göç ve sürgün,İstanbul 2001; Yücel ÖZKAYA,Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık,Ankara 1994; Bilal ERYILMAZ,,Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi,İstanbul 1996; İslam Ansikloposisi; Türkler Ansiklopedisi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Osmanlı'da millet sistemi, Osmanlı'da toprak sistemi, Sosyal Yapı (aşiretler, kentliler, köylüler), İç isyanlar (Celalî, İstanbul ve Eyalet İsyanları), Vergi sistemi. Osmanlı'da nüfus hareketleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin ve kaynakların tanıtımı
2.Osmanlıda millet sistemi
3.Osmanlıda millet sistemi
4.Kentliler, ahilik ve esnaflık
5.Köylüler
6.Aşiretler (Konar-Göçerler)
7.Vakıf sistemi
8.İç İsyanlar, nedenleri ve sonuçları. Celalî isyanları ve asayiş.
9.Vize
10.İstanbul isyanları, nedenleri ve sonuçları.
11.Eyalet İsyanları, nedenleri ve sonuçları.
12.İskan politikası
13.Osmanlıda nüfus hareketleri
14.Osmanlıda nüfus hareketleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75