Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ213 A Seçmeli I (Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinin bir sentez olaral ele alınıp incelenmesinin yanısıra, konuya ilişkin güncel literatür ışığında coğrafi bölgelerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve öneminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi
Öğrenme Çıktıları
  1. Bölgesel coğrafyaya ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
  2. Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılmasının gerekçelerini açıklayabilme
  3. Coğrafi bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini geliştirmeye yönelik öneri geliştirebilme
  4. Coğrafi bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini analiz edebilme
  5. Bölgesel coğrafyanın bölge tasnifindeki sistematiği açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Atalay, İ. ve Mortan, K. Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi.2 Güngördü, E. 2006. Türkiye’nin Coğrafyası. Ankara: Asil Yayıncılık.3 DB ATLAS Harita Servisi. 2008. Türkiye Atlası/Özel Koleksiyon. İstanbul: DB Yayıncılık.4 Erol, O. 1993. Türkiye’nin Doğal Yöre ve Çevreleri. Ege Coğrafya Dergisi, 7, 13-41.5 Özçağlar, A. 2003. Türkiye’de Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama Üzerindeki Etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1), 3-18.6 Şahin, C. 2005. Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Karadeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Batı ve Orta Karadeniz Bölümleri
2.Karadeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Doğu Karadeniz Bölümü; Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
3.Marmara Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Çatalca-Kocaeli ve Güney Marmara Bölümleri
4.Marmara Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yıldız ve Ergene Bölümleri; Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
5.İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yukarı Sakarya ve Konya Bölümleri
6.İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Orta ve Yukarı Kızılırmak Bölümleri; İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
7.Ara sınav
8.Akdeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Antalya Bölümü
9.Akdeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Adana Bölümü; Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
10.Ege Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Ege Bölümü
11.Ege Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: İç Batı Anadolu Bölümü; Ege Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
12.Doğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Erzurum-Kars ve Yukarı Fırat Bölümleri
13.Doğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yukarı Murat-Van ve Hakkari Bölümleri; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
14.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Orta Fırat ve Dicle Bölümleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
15.-
16.-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75