Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ214 A Seçmeli II (Genel Türk Tarihi) 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar ve batıya giden diğer Türk boylarının tarihlerini, dini, iktisadi, sosyal ve kültürel durumlarını tesbit ederek öğrencilerin Türk Tarihini bir bütün olarak algılamalarını sağlamak, iyi öğreticiler olmalarına katkıda bulunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr.dursun Ali Akbulut
Öğrenme Çıktıları
  1. Orta Asya'daki ilk Türk devletinden İslamiyet’in kabulüne kadar Türk devletlerinin siyasi tarihlerini öğrenir.
  2. İslam öncesi maddi, manevi Türk kültür unsurlarını tanır.
  3. Orta Asya'da Türk izlerinin varlığını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taşağıl,A. Göktürkler, I-III, Ankara 2004.Artamonov, M.İ. Hazar Tarihi, İstanbul 2004.Ögel, B. Türk Mitolojisi, I, Ankara 1971.Ögel, B. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962.Barthold, V.V. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975.Kurat, A.N. Karadeniz'in Kuzeyinde Türk Kavimleri, Ankara 2002.İnan, A. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986.İnan, A. Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976.Ergin, M. Orhun Abideleri, İstanbul 1975.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.II. Göktürk Kağanlığı
2.Kapagan, Bilge Kağanlar Dönemi
3.Göktürk Kağanlığı'nın Yıkılışı. Göktürk Maddi Kültür Unsurları
4.Eski Türk Yazıtlara: a) Göktürk Kitabeleri
5.Uygur Kağanlığı:a)Ötüken Uygur Kağanlığı.Kırgızlar
6.Uygur Kağanlığı: b)Turfan ve Kansu Uygur Devletleri
7.Uygur Maddi Kültür Unsurları
8.Kuşanlar ve Akhunlar
9.Ara Sınavı.
10.Akhunlar
11.Hazar Kağanlığı.
12.Eski Türk Dini.
13.Orta Asya Türk Kültürü Maddi Unsurları.
14.Orta Asya Türk Tarihi Kaynak ve Araştırmaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75