Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ216 A Seçmeli II (Çağdaş Türk Dünyası Tarihi) 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklerin tarih ve kültürlerine dair yeterince bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Özellikle bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dış politikamızda da önemli bir yere sahip olmaya başlayan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarıyla olan ilişkilerimiz üzerine değerlendirmeler ve analizler yapabilme becerisini öğrenciye kazandırmak olarak öngörülebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Öğrenme Çıktıları
  1. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklerin tarih ve kültürlerine dair yeterince bilgi sahibi olabilme.
  2. Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarıyla olan ilişkilerimiz üzerine değerlendirmeler ve analizler yapabilme.
  3. Günümüz Türk Cumhuriyetlerinin devletleşme süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme.
  4. Akademik merak uyanması ve Çağdaş Türk Dünyası üzerine araştırmaya yönelebilme.
  5. Alana dair yeni çalışmalar ve fikirler üretebilme kabiliyetini kazanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] SARAY, Mehmet, Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995. [2] GÖMEÇ, Saadettin, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2006. [3]GÖMEÇ, Saadettin, “Türkiye -Türk Cumhuriyetleri İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Sonbahar 2007), C. 1, S. 1, ss. 114-130
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
XX. yy. Türk Dünyasının oluşum sürecinde belirginleşen ve etkilerini hissettiren gelişmelerin -özellikle yayılmacı Rus politikaları vb. gibi- üzerinde durulacağı derste, Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Diğer Türk Toplulukları gibi ders planında detaylandırılan konular bağımsız ülkeler ve Türk toplulukları bazında tek tek değerlendirilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atatürk ve Türk Dünyası.
2.Tarihte ve Günümüzde Azerbaycan.
3.Tarihte ve Günümüzde Kazakistan.
4.Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan.
5.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
6.Tarihte ve Günümüzde Özbekistan.
7.ARA SINAV
8.Tarihte ve Günümüzde Türkmenistan .
9.Balkan Türkleri: Batı Takya Türkleri.
10.Balkan Türkleri: Bulgaristan, Sancak, Makedonya ve Kosova Türkleri.
11.Ortadoğu Türkleri: İran, Irak ve Suriye Türkleri.
12.Doğu Türkistan Türkleri .
13.Altay, Başkurt, Çuvaş, Hakas, Karaçay-Balkar ve Kumuk Türkleri.
14.Kazan, Kırım, kök-Oğuz(Gagauz), Nogay, Saha ve Tuva Türkleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı2100
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75