Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ219 Gk Seçmeli I (Türk Demokrasi Tarihi) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin geçirdiği demokratikleşme sürecinin aşamalarını öğrenmek ve demokratikleşme ile ilgili temel sorunları tartışabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketlerini inceler.
  2. Demokrasinin tarihi gelişim sürecini belirler.
  3. Demokrasi kavramını tanımlar.
  4. Cumhuriyet dönemindeki demokratikleşme sürecini ele alır.
  5. Bu kavram üzerindeki teorik tartışmaları ortaya koyar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa, 1996.
1) Ahmad, Feroz, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), İstanbul, Bilgi, 1976.
2) Ateş, Toktamış, Demokrasi, Kavram, Tarihi Süreç, İlkeler, Ankara, Ümit 1994.
3) Erdem, Tarhan, Anayasalar ve Seçim Kanunları (1876-1982), İstanbul, Milliyet 1982.
4) Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yay., İstanbul 1995.
5) Saray, Mehmet, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk, Ankara, ATAM, 1999.
6) Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1976, Ankara 1978.
7) Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, 1876-1976, Ankara 1978.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Demokrasi tanımı, Osmanlı reform hareketlerini demokrasi tarihi açısından değerlendirilerek, Birinci ve İkinci Meşrutiyet hareketleri ele alınıp anayasal gelişmeler üzerinde durulacaktır. Milli Mücadele ve sonrasındaki demokratikleşme süreci ile bu süreçte meydana gelen gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Demokrasi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi; Eski Yunandan Günümüze İlk Uygulama Örneklerine Dair Yorumlar.
2.Feodal Toplumdan Kapitalist Topluma Geçiş Sürecinde Siyasal Kurumlar, Siyasal Düşünceler. (Avrupa Aydınlanması ve Akıl Çağı (kurucusu J.Locke) - (John Locke- Roussaeu) Okumalar Montesquieu Kanunların Ruhu, vd. - Kentleşme; Faydacılık ve Liberalizm - Avrupa’da Devrimlerin Getirdikleri: ABD Devrimi ve Bağımsızlık Bildirisi, Fransız Devrimi ve Yurttaş Hakları Bildirisi
3.Tanzimat’a Kadar Osmanlı Devleti’nde Egemenlik Anlayışı: —Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Nizam-ı Alemin Anlamı; —1839 Tanzimat Dönemi ve Yol Açtığı Dönüşümler. —Tanzimat’a ve Dönemin Gelişmelerine Farklı Bakış Açıları.
4.Osmanlı’da Politik Bilinçlenme ve Meşruti Monarşi’ye Hazırlık Bakımından Yeni Osmanlılar/ Genç Osmanlılar Cemiyeti, Üyeleri ve Çalışmaları; Şinasi- Namık Kemal- Ali Süavi- Ziya Bey vd’nin eserlerindei
5.Modernleşme Sürecinde Batı’da Anayasacılık Hareketleri ve Osmanlı’da İlk Anayasa (1876)
6.Dünyada Parlamento Kavramının Doğuşu ve Gelişimi: Osmanlı’da I. Meclis-i Mebusan Deneyimi
7.Ara Sınav
8.XIX.Yüzyılın sonlarında XX.Yüzyılın başlarında “Jön Türklerin eylemleri ve örgütleri.
9.Abdülhamit Politikasının Temel Yaklaşımları ve Uygulamalar: İslamcılık- Batıcılık (Gericilik-İlericilik) Çatışmaları ve Günümüze Yansımaları.
10.Jön Türklerin Sosyo-politik ve ideolojik Görüşleri: Somutlaşan Akımlar ve Gruplar (Ahmet Rıza- Mizancı Murat- Abdullah Cevdet- Prens Sabahattin vd.)
11.II.Meşrutiyet’in İlanı (1908)
12.Modernleşme Sürecinde Üç Tarz-ı Siyaset (Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak) ve Türkiye siyasetine etkileri
13.II.Meşrutiyet’e İlişkin Farklı Okumalar ve Değerlendirmeler
14.Türk Düşününde Batıcılık (Batı Sorunu)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75