Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ221 Gk Seçmeli I (Türk Göç Tarihi) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, bu göçlerin nedenleri sonuç ve etkilerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk göçlerinin Türk ve Dünya tarihine etkisini kavrar
  2. Göç kavramını ve nedenlerini kavrar.
  3. Türk göçlerinin her birinin kendine özgü nedenlerini bilir.
  4. Göçlerin sosyo-ekonomik ve siyasi boyutlarını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nedim İPEK, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006; Nedim İPEK, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Ankara 1994; Nedim İPEK, Selanik'ten Samsun'a Mübadiller,Samsun 2010; Abdullah SAYDAM, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997; Ahmet HALAÇOĞLU, Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913), Ankara 1995; Mihri BELLİ, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Ekonomik Açıdan Bir Bakış, İstanbul 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Göç kavramı, göçleri meydana getiren nedenler, göçlerin etkileri, Türklerin tarih boyunca yaptığı göçler, Orta Asya Türk Göçleri, Kırım Göçleri, Doksanüç harbi ve sonrasında meydana gelen göçler, Balkan Göçleri, Bütün bu göçlerin Türk ve Dünya tarihi üzerindeki etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin ve kaynakların tanıtımı
2.Göç nedir?Göçlerin mahiyeti,göçleri doğuran sebepler
3.Göçlerin sosyo-ekonomik ve politik etkileri
4.Orta Asya Türk göçleri ve sebepleri
5.Orta Asya Türk göç yolları,sonuçları ve etkileri
6.Kırım Savaşı ve sonrası göçler
7.Kırım Savaşı göçlerinin sebepleri ve göç yolları
8.Doksan üç Savaşı sonrası göçler ve sebepleri
9.Doksan üç Savaşı göçlerinin sosyal ve ekonomik sonuçları
10.Balkan göçleri ve nedenleri
11.Balkan göçlerinin başlaması ve göç yolları
12.Balkan göçlerinin sosyal, ekonomik ve siyasî sonuçları ve iskân
13.Göçmenlerin Anadolu'ya yerleştirilmesi, karşılaşılan problemler ve alınan tedbirler
14.Türkiye-Yunanistan Nüfus mübadelesi, Türk mübadillerin iskânı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75