Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ315 Gk Seçmeli II (Küresel İklim Değişimi ve Türkiye) 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri, bilim, politika ve politikada bilimsel bilinç, iklim değişikliğine ilişkin yeni bilimsel veriler ve belirsizlikler, iklim değişikliğine ilişkin politik tartışmalar ve etkileri, bugünkü kaotik durum ve geleceğe doğru atılan adımlar, iklim değişikliğinin başlangıcı, Hükümetlerarası Görüşme komitesi, AR4 Raporu ve yansımaları, AR5 Raporu’nun hazırlanma süreci, Kyoto Protokolü, küresel ayak izimiz konuları ele alınmaktadır. Bu derste, küresel iklim değişikliği tehdidinin temel nedenlerini oluşturan bilimsel, ekonomik ve ekolojik problemler ve iklim değişikliği konusunda uluslar arası önemde yaygın etkisi olan görüşmelerle ilgilenen kurumların çalışmaları ele alınmaktadır. Acilen harekete geçmeyi gerektiren küresel iklim değişikliğine ilişkin bugün karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası problemlere yönelik olarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde ne gibi düzenlemelerin planlandığının incelenmesi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İklim değişikliklerinin Türkiye üzerindeki olası etkilerini analiz edebilme
  2. Küresel iklim değişikliği tehdidinin nedenlerini oluşturan ekolojik ve ekonomik problemlerin çözümüne ilişkin proje önerebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bolin, B. 2007. A History of The Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press.
2. Denhez, F. 2007. Küresel Isınma Atlası. İstanbul: NTV Yayınları.
3. Dessler, A. E. & Parson, E. A. 2005. The Science and Politics of Global Climate Change: A Guide to the Debate Cambridge University Press.
4. Kadıoğlu, M. 2007. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. İstanbul: Güncel Yayıncılık/Açık Bilim Dizisi.
5. Lynas, M. 2008. 6 Derece/Isınan Dünyadaki Geleceğimiz. İstanbul: NTV Yayınları.
6. Saraçoğlu, N. 2010. Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı. Ankara: Efil Yayınevi/Ziraat Dizisi.
7. Uzmen, R. 2007. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. İstanbul: Bilge Kültür Sanat/İnceleme Araştırma Dizisi.
8. Ünaldı, E. Ü. 2003. Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 55-56.
9. Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2007. Developing a Scientific Literacy Scale for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion: It’s Validity and Reliability. Humanity & SocialSciences Journal 2 (1), 29–33.
10. Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2008. Investigating the Scientific Literacy of University Students concerning Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion. World Applied Sciences Journal 3 (5), 858–864.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Hava olayları ve iklim ile ilgili tanımlar, atmosfer ve özellikleri; enerji dengesi, iklim parametrelerinden sıcaklık, radyasyon, yağış, hava basıncı buharlaşma, nem, yoğuşma, ,rüzgârların oluşumları ve ölçüm teknik ve yöntemleri, hava kütleleri, cepheler, küresel iklim ve Türkiye iklimi ile iklim değişikliği ile iklimin tarımsal üretime ve doğal kaynaklara etkisi gibi bilgileri içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Küresel iklim değişikliğinin önemi: Sıradışı bir çevre problemi
2.Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri
3.Değişimin işaretleri: Yaşam alanları değişen bitki ve hayvanlar, artan sıcak hava dalgaları, seller ve diğer sıradışı hava koşulları
4.Bilim dünyası: Yeni veriler ve belirsizlikler
5.Pozitif kanıtlar: Enerji biçimleri, karbon döngüleri, ormansızlaşma, dünyanın sıcaklığı, buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost
6.Pozitif kanıtlar: Buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost
7.Çözümler: Ne yapabiliriz ?
8.Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu (AR4) ve yansımaları, Hükümetlerarası İklim değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu’nun (AR5) hazırlanma süreci
9.Ara sınav
10.Kyoto Protokolü
11.İklim Değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri
12.Küresel ayak izleri: Botsvana kırsalı, Las Vegas (ABD), Jaipur (Hindistan) örnekleri
13.Gelecek: Yeşil tasarım, alternatif yakıt
14.Değerlendirme
15.-
16.-
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam75