Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ318 Gk Seçmeli III (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Arazi Uygulamaları) 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sınıf içinde kâğıt kalemle yapılan çalışmaların ötesinde, öğrencilere, doğal meraklarını katabilecekleri, fiziksel harekete uygun, dili ve yaratıcılıklarını kullanmaya elverişli, ilk elden çoklu etkileşimli öğrenme fırsatlarının sunulması, öğrencilere öz denetimli öğrenme stratejilerini kullanma ve geliştirme fırsatları sunan öğrenme ortamları oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanabilme
  2. Bağımsız düşünebilme
  3. Sosyal etkileşim becerilerini yükseltebilme
  4. İşbirlikli öğrenmeye elverişli zengin yaşantılar edinebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Parmaksız, R. Ş. ve Şahin, Y. T. 2004. Aktif Öğrenme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
2. Turan, R., Sünbül, A. ve Akdağ, H. (Ed.). 2009. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar – 1. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
3. Yılmaz, C. ve Bilgi, M. G. 2011. Aday Öğretmenlerin Coğrafya Arazi Çalışmalarına Bakışı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (11), 2, 961-983.
4. Uzun, A. 2000. Samsun İlinin Başlıca Coğrafi Özellikleri. OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Coğrafya Serisi, Samsun.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Bilimlerde örnek istasyonlarda yapılacak arazi uygulamalarının öğrenmenin kalıcılığı açısından önemi büyüktür. Çünkü arazi uygulamaları, öz düzenleme ve bağımsız düşünmeyi öne çıkaran, derse katılımı arttıran, kısa bir sürede konunun tüm boyutlarıyla öğrenilmesini sağlayan, doğal çevrede gerçekleştirilen incelemeler ve gözlemler ile uygulamaya konulan bir derstir. Arazi uygulamaları kapsamındaki incelemeler, öğrencilere gerçek dünyayı görme imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler, öğretim materyallerinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkânına sahip olmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Uygulama öncesi hazırlıklar: Dersin önemi, amacı, güzergâhların ve konaklama noktalarının tanıtılması
2.KAF Hattı, Lâdik, Boraboy gölleri, Destek orman sahası: Gürgendağı İstasyonu, kıvrımlı ve faylı yapılar
3.Heyelanlar ve ulaşım üzerine etkileri, Samsun-Bağdat ve Samsun-İskenderun antik ulaşım eksenleri
4.Lâdik Gölü istasyonu: Kuzey Anadolu Fayı, faylı yapılar, yanal atım, verev atım ve düşey atımlı fayların arazi uygulamaları, tektonik kökenli Ladik Gölü.
5.Boraboy Gölü istasyonu: Oluşumlarına göre göl çeşitleri, Boraboy heyelan set gölü, metrik ve akvatik özellikleri, göl çevresinin fauna ve florası.
6.Balık gölleri, Bafra şehri, Altınkaya Barajı ve İkiztepe: Balık gölleri istayonu; oluşumları ve ekolojik özellikleri
7.Altınkaya Barajı ve HES İstasyonu: Baraj gölünün özellikleri, elektrik üretiminin yerinde görülmesi, Asarkaya kalesi ve Kızılırmak vadisinin geçmiş dönemdeki durumu
8.İkiztepe Höyüğü İstasyonu: İkiztepe’nin antik dönemdeki yerleşme özellikleri ve kazı sahasının incelenmesi
9.Ara Sınav
10.Kızılırmak Ağzı İstasyonu: Kıyı gerilemesinin yerinde görülmesi, deniz feneri sahasının incelenmesi, kıyı tahkimatları ve mendirek üzerinde alveol oluşumu
11.Toramantepe, Dündartepe, Toptepe, Kadıköy heyelan sahası, müzeler ve Şehir Katı Atık Depolama İstasyonu
12.Toramantepe İstasyonu: Samsun şehrinin kuruluşu ve kuruluş yeri özellikleri, Samsun şehrinin yapısal özellikleri, Samsun limanı ve serbest bölgesinin önemi
13.Yeni Katı Atık Depolama istasyonu: Katı Atıkların depolanması ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi
14.Çatalarmut ve Kadıköy heyelan sahaları: Heyelanların oluşumu ve çeşitleri, heyelanların yerleşmeler üzerindeki etkileri, Samsun müzeleri, antik dönemden günümüze Samsun.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam50