Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ412 Mb Seçmeli II (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Aktif Öğrenme) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretmeyi açıklayabilme, Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi açıklayabilme, Teknoloji ile sosyal bilgiler öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme, Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin önemini açıklayabilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Necati TOMAL
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretmeyi açıklayabilir.
  2. Aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenmeyi açıklayabilir.
  3. Teknoloji ile sosyal bilgiler öğretimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
[2] Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (İkinci Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
[3] KARAKAYA, Şerafettin (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Asil Yayınları, Ankara.
[4] KUZGUN, Y. ve DERYAKULU, D. (Ed.). (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
[5] ÖZDEN, Yüksel (2003). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayınları, Ankara.
[6] TANRIÖĞEN, Abdurrahman (2006), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayınları, İstanbul.
[7] ÖZTÜRK, Cemil. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (2006), Pegem A Yayınları, Ankara.
[8] ERDEM, Münire (1996), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Bilgilerde öğrenme ve öğretme, aktif öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünmeyi öğrenme, teknoloji ve sosyal bilgiler öğretimi, işbirliğine dayalı öğrenme, kavram öğrenme, tam öğrenme, sosyal bilgilerde demokratik değerlerin öğretimi, sosyal bilgiler öğretiminde tartışma ve beyin fırtınası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Bilgilerde öğrenme
2.Sosyal Bilgilerde öğretme
3.Sosyal Bilgilerde aktif öğrenme
4.Sosyal Bilgilerde yapılandırmacı öğrenme
5.Sosyal Bilgilerde probleme dayalı öğrenme
6.Sosyal Bilgilerde eleştirel düşünmeyi öğrenme
7.Sosyal Bilgilerde teknoloji ve sosyal bilgiler öğretimi
8.Sosyal Bilgilerde işbirliğine dayalı öğrenme
9.Ara sınav
10.Sosyal Bilgilerde kavram öğrenme
11.Sosyal Bilgilerde tam öğrenme
12.Sosyal Bilgilerde sosyal bilgilerde demokratik değerlerin öğretimi
13.Sosyal Bilgilerde sosyal bilgiler öğretiminde tartışma ve beyin fırtınası.
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75