Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede;-Temel dilbigisine sahip olmaları,-Dinlediklerini anlayabilmeleri,-Karşılıklı konuşabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur.
  2. Kısa net iletileri kavrayabilir.
  3. Kısa, günlük metinleri kavrayabilir.
  4. Basit, günlük sohbetlere katılabilir.
  5. Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir.
  6. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
English in Mind Student's Book 1English in Mind Workbook 1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Present Simple, Present Continuous Tense ; Present Simple vs Present Continuous; Past Simple Tense, Time Expressions in these tenses, Countable and uncountable nouns, Vocabulary on jobs, food and drink
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Welcome Section ( Greetings and Introduction, The Verb "be", Possessive Adjectives, There is/There are, Rooms and furniture)
2.Welcome Section (Prepositions of Place, Have/has got, Colurs,Adverbs of Frequency, Object Pronouns, Can/can't for ability, Clothes, Money and Prices)
3.Present Simple (positive and negative; questions and short answers); Vocabulary :Hobbies and Interest
4.Reading :An Unusual HobbyLike+ing ( Speaking using this pattern)
5.Present Continuous Tense ; Present Simple vs Present Continuous; Time Expressions in these two tenses
6.Vocabulary exercises on Housework; Speaking about housework,Reading : Let's Give him a Hand
7.Past Simple "be" and regular verbs(positive and negative); Was/were born ; Reading: Erin Brockovich)
8.Studying on Multi-word verbs and Memory words; Reading :Remembering Heroes
9.Past Simple Tense(regular and irregular verbs;questions and short answers); Reading : The Ping Pong Friendship that changed the world
10.MID-TERM WEEK
11.Vocabulary on Past time Expressions and on Sports ; Speaking on Past Events and happenings
12.Reading : What does "Success" mean? ; Have to/ don't have to; Speaking on the things we have/don't have to do at home
13.Vocabulary : Jobs ; Work and MoneyReading : Following A Dream
14.Countable and uncountable nouns ; a/an, some and any, much and manyReading : A Long and Healty Life, Vocabulary on Food and DrinkSpeaking on Ordering a MealCheck your Progress
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma166
Toplam50