Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ209 A Seçmeli I (Metin Bilgisi) 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bir dil ürünü olan metni, iletişim, metinsellik ölçütleri ve metin türleri çerçevesinde tanıtmak ve karşılaştıkları her türden metne dilbilimsel yöntemlerle ve eleştirel bakabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Metnin tanımını yapar, türü ve özelliklerini bilir.
  2. Metin türlerini inceler, türler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
  3. Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri ele alır.
  4. Çeşitli metin türlerindeki her türlü dilsel olguyu, ölçüt ve kuralları saptar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Engin Yılmaz,Uygulamalı Metin Bilgisi, Ankara 2010.Doğan Günay, Metin Bilgisi, Multilingual Yayınları, İstanbul 2009.Mehmet Rifat, Metnin Sesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. Canan Ayata Şenöz, Metindilbilim ve Türkçe, İst. 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Metin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin dış yapısının gözden geçirilmesi, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, paragraf analizi, metin çeşitli yönlerden değerlendirilmesi ve metin çözümlemeleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Metin nedir?Metin bilgisi- Metindilbilim ilişkisi
2.Metni oluşturan temel ögeleri:Metin dışı ögelerMetin içi ögeler
3.Metinsellik ölçütleri: bağdaşıklık, tutarlılık
4.Metinsellik ölçütleri: amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgisellik
5.Metinlerarası ilişkiler: Durumsallık, Metinlerarası ilişkiler
6.Metnin yapısı: Büyük yapı
7.Metnin yapısı: Küçük yapı
8.Metinlerde bağlam (bildirişimsel durum)Dil içi bağlam (sözce, konu)
9.Ara sınav
10.Metin tipleri: Anlatısal, betimleyici, söyleşimsel
11.Sözbilimsel, kanıtlayıcı, açıklayıcı metinler
12.Yazılış amaçları açısından metinler; kullanmalık- kurmaca
13.İletişimsel işlevleri açısından metinler
14.Anlatısal metinlerin incelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10770
Toplam104