Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ211 A Seçmeli I (Sözlük Bilimi) 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sözlüklerin dil öğretimindeki önemini kavratmak, dil eğitiminin sözlüklerin etkili kullanımı sayesinde başarıya ulaşabileceğini göstermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın-Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz-Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Sözlük kullanımın eğitim açısından önemli olduğunu kavrar.
  2. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar seviyesinde hangi sözlüklerin kullanılması gerektiği konusunda fikri vardır.
  3. Sözlük kullanımının Türk derslerini daha verimli kılacağının farkındadır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları; Ankara 2009.İlhan Ayverdi Hatırasına, Türkiye'de ve Dünya'da Sözlük Yazımı Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sözlük tanımı, sözlükçülük, sözlük türleri, okul sözlükleri, sözlük kullanma becerisi ve sözlük kullanma alışkanlığı, Türkçe eğitiminde sözlük kullanma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sözlük tanımı, kapsamı ve türleri
2.Sözlükçülük alanı ile ilgili bilgiler
3.Sözlük yapımıyla ilgili ilkeler
4.Temel sözlükler
5.Okul sözlükleri
6.Terim sözlükleri
7.Yazım kılavuzları
8.Sözlüklerin kullanılması
9.Ara sınav
10.Dil eğitimi ve sözlük kullanımı
11.Elektronik sözlükler
12.Sözlük kullanımı ile ilgili sorunlar
13.Sık kullanılan ögeler ve temel söz varlığı
14.Okul sözlüklerindeki söz varlığı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Rapor Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma51050
Toplam100