Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ402 A Seçmeli II (Yaşayan Türk Lehçeleri) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk lehçeleri arasındaki ilişkileri ve yakınları örnek metinler yoluyla kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı lehçelerde selamlaşabilirler.
  2. Türkçenin akrabalarının çokluğunu kavrarlar.
  3. Bir dilin lehçelerinde temel söz varlığının birbirine çok yakın olduğunu bilirler
  4. Bir dilin lehçelerinin nasıl konusunda fikir edinirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hülya Kasapoğlu Çengel, Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
Volkan Coşkun, Özbek Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara 2000.
Kırgız Tilin Üyrönöbüz, Kırgızistan Soros Fondu, Bişkek 1997.
Kırgızça-Türkçö-Orusça Süylöşmö Diakogdor cana Könügüülör, Bişkek 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lehçe kavramı: Uzak ve yakın lehçeler, lehçelerin sınıflandırılması.
2.Lehçelerin sınıflarınmasına temel oluşturan ölçütler. Dil dışı ölçütler, dil içi ölçütler.
3.Oğuz grubu Türk lehçeleri.
4.Karluk grubu Türk lehçeleri.
5.Kıpçak grubu Türk lehçeleri.
6.Güney Sibirya Lehçeleri.
7.Türk lehçelerinin temel sözvarlığı.
8.Türk lehçelerinde ilişki sözleri.
9.Ara sınav
10.Kırgız Türkçesinde ilişki sözleri ve temel söz varlığı
11.Kırgız Türkçesinde fiiller ve fiil çekimleri.
12.Özbek Türkçesinde ilişki sözleri ve temel sözvarlığı.
13.Özbek Türkçesinde fiiller ve fiil çekimleri.
14.Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesi Mizahi Metinler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Toplam100