Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ406 A Seçmeli III (Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki farklı eğilimleri ve edebi oluşumları 1940 öncesi ve sonrası ayrımına uyarak Türk şiirinin genel görünümü içinde vermek; belli edebi dergiler etrafında kümelenen edebi grupları temsil eden şairleri örnek şiirlerinden hareketle incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Adem ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk şiirinin gelişmesinde rol oynayan toplumsal, siyasal, tarihi olayları bilir.
  2. Türk şiirinin başlangıçtan günümüze geçirdiği evreleri bilir.
  3. Çağdaş Türk şiirinin genel özellikleri, grupları, kuşakları ve eğilimleri hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Çağdaş Türk şiirinden Türkçe derslerinde kullanmak üzere şiir örnekleri seçer.
  5. Çağdaş Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Her öğrenci Cumhuriyet dönemi şairlerinden birininin şiirini seçip tahlil ederek proje olarak hazırlayıp elektronik ortamda teslim edecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKTAŞ, Şerif, "Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Estitüsü Yayını, Ankara, 1992, ss. 503-547.p
ASİLTÜRK, Baki, 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006.
BEZİRCİ, Asım, İkinci Yeni Olayı, Tel Yayınları, İstanbul, 1974.
CAN, Adem, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası -Dergah'tan Büyük Doğu'ya-, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012.
ÇALIŞKAN, Adem, "Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)-I", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 10, Kış 2010, ss. 140-199.
ÇALIŞKAN, Adem, Türk Şiir Bilgisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 375 s.
ÇALIŞKAN, Adem, Çağdaş Türk Şiiri İncelemesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Ders Notları, Samsun, 2012, 225 s.
ÇALIŞKAN, Adem, "ba-Şiir Felsefesi", "ca-Felsefî Şiir", "5ja-Şiir Estetiği", Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2018, ss. 240-273; 306-314; 409-432.
ÇALIŞKAN, Adem, "The Poetry and Poets of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in Turkish Poetry of the Republic Era: The 1960s Generation" (Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Şiiri ve Şairleri: 1960 Kuşağı), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literatüre and History of Turkish or Turkic, Dil / Edebiyat - Language / Literatüre, Volume: 13, Issue: 20, Summer 2018, pp. 245-281.
ÇALIŞKAN, Adem, "Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Şairleri: 1960 Kuşağı", International Conference on Social Sciences - Cappadocia, Turgut Ozal Conference Center, Urgup, Nevsehir, Turkey / Conference E-Book, 16-20 April 2018, p. 95.
ÇALIŞKAN, Adem, "Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Şiiri ve Şairleri: 1970 Kuşağı" (The Poetry and Poets of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in Turkish Poetry of the Republic Era: The 1970s Generation), Yayınlanacak.
ÇALIŞKAN, Adem, "Türk Edebiyatında Poetika-I", Berceste, Aylık Kültür - Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 2-17.
ÇALIŞKAN, Adem, "Türk Edebiyatında Poetika-II", Berceste, Aylık Kültür - Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 19-39.
DOĞAN, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri(1900-2000), 3 C., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.
ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001.
Hece, Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), S. 53-55, Mayıs - Temmuz 2001.
KAPLAN, Mehmet, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Nejat Birinci,Abdullah Uçman, Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981, 2000.
KURDAKUL, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 C., İstanbul, 1986.
OKTAY, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
SAZYEK, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yayınları,Ankara, 1999.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1995.
Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 C., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
TEZGÖR, Hilmi, 'Bin Atlı Akınlarda Çocuklar': Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Şiir (1929-2005), 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, 208 s.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1940‟lı yıllardan günümüze kadar Türk şiirinde görülen edebi eğilimler, ürünler ve edebi çatışmalar birlikte tanıtılacak. Bu edebi grupları tek başına temsil eden edebiyat dergilerinin poetikası tesbit edilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Cumhuriyet öncesi Türk şiirinin geçirdiği dönemlere genel bir bakış ve şiir incelemesi hakkında teorik bilgi.
2.Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve genel özellikleri, bu dönemdeki şiirinin sınıflandırılması.
3.Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki dönemler, kuşaklar, eğilimler: Önceki nesil şairler ve Atatürk devri Türk şiiri.Mehhmet Akif'in "İstiklal Marşı", Necip Fazıl'ın "Kaldırımlar I", Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman", A.K.Tecer'in "Nerdesin" ve A.N.Asya'nın "Bayrak" şiirlerinin tahlili.
4.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: Yedi Meşaleciler ve Serbest Nazımcılar. Ziya Osman Saba'nın "Sebil ve Güvercinler"inin tahlili.
5.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: C.S. Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş", Dıranas'ın "Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar" şiirlerinin tahlili.
6.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: F.H.Dağlarca'nın "Mustafa Kemal'in Kağnısı"nın tahlili. Atatürk'ün ölümünden sonraki devir Türk şiiri (1940 sonrası): Garip şiiri ve özellikleri.
7.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: Orhan Veli'nin "Kitabe-i Seng-i Mezar I" şiirinin tahlili.
8.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: O.R.Horozcu'nun "Uludağ Sokak Satıcıları" ve M.C.Anday'ın "Tohum" şiirlerinin tahlili.
9.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: B. Necatigil'in "Kır Şarkısı "ve Cahit Külebi'nin bir şiirinin tahlili. 1950 kuşağı: Hisar şiiri ve şairleri.
10.ARA SINAV
11.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: M. Çınarlı'nın "Gerçek Hayali Aşt"ı şiirinin tahlili.
12.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler:1955 kuşağı: İkinci Yeni Şiiri, özellikleri, şairleri ve örnek şiir tahlilleri.
13.Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri üzerinde incelemeler: 1960 kuşağı şiiri ve sınıflandırılması, örnek şiir tahlilleri. 1970 ve sonrası Türk şiiri...
14.Genel değerlendirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14456
Proje Hazırlama166
Toplam102