Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ405 Gk Seçmeli I (Doğu ve Batı Düşünceleri) 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsanlık tarihi içinde ortaya çıkan ve hem Doğu hem de Batı dünyasını etkileyen düşünce akımları ve temsilcilerini tanıtmayı hedefler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zekeriyya ULUDAĞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Doğu medeniyetinin Batı düşüncesinin temelini oluşturduğunu kavrar.
  2. Doğu tefekkürlerinin medeniyetin bir parçası olduğunu anlar.
  3. Doğu düşüncesinin kültürel kaynaklarını anlar.
  4. Batı'nın kendiliğinden oluşmadığını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hilmi Ziya ÜLKEN, BÜTÜN ESERLERİHaydar BAMMAT, İslamiyetin Manevi ve Kültürel Değerleriİslam Ansiklopedisinin MEB ile ilgili maddeleriAhmet GÜRKAN, İslam Kültürünün Garbı MedenileştirilmesiBilim Tarihine giriş, Nobel YayınlarıBilim Tarihi, Tübitak
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İnsanlık düşüncesinin bir bütün olduğu düşüncesinden hareketle Doğu ve Batı dünyasını etkileyen fikir hareketlerini, kaynakların ortaya çıkış sebeplerini, birbirlerini etkileme yollarını, ortaya çıkan gelişmelerin tekevvün biçimlerini ve temsilcilerini açıklamayı amaçlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İlkçağ düşünce hareketlerini genel hattları, temel dayanaklar. Uzakdoğu, Mezopotamya mimari örnekleri
2.İlkçağ Antik Yunan medeniyeti ve felsefesi
3.Helen kültürü ve Doğuya intikali
4.İslam dünyası, İslamın geldiği dönemde Doğunun içinde bulunduğu durum ve İslam medeniyeti
5.İslam dinin yayılışı ve diğer kültürlerle teması
6.Tercüme faaliyetleriBatının Doğuya etkileri
7.İslam Felsefesi ve medeniyetinin teşekkülü
8.Arasınav
9.Batı düşüncesi ve medeniyetinin Doğu'dan aldığı ilham
10.Batı'da bilimin gelişmesi ve bazı temsilcileri
11.Bilimin gelişmesinde tefekkürün yeri
12.Dönemlere göre felsefenin özellikleri
13.Düşüncede ayrışım ve sebepleri
14.21.yüzyıl Doğu-Batı dünyası ve genel değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma155
Toplam75