Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ404 A Seçmeli II (Türkçenin Güncel Sorunları) 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçeyi konuşup yazanların çok sık karşılaştığı sorunlara işaret etmek ve bunlara çözüm yolları aramak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın-Yrd. Doç. Dr. İlknur Karagöz-Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkçenin telaffuzla ilgili sorunları üzerinde fikri vardır
  2. Türkçenin yazımla ilgili sorunlarını kavrar.
  3. Türkçenin eğitim öğretimiyle ilgili sorunlarına çözümler önerebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, İstanbul 2004.Mustafa Argunşah, Sözüm Türkçe Üstüne, Kesit Yayınları, İstanbul 2010.Hayati Develi, Dil Doktoru, Kesit Yayınları, İstanbul 2009.Uwe Pörksen, Plastik Kelimeler Modüler Dilin Zulmü, çev. Tacettin Şimşek, Açılım Kitap, İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkçenin telaffuz ve yazımla ilgili sorunları ve bunların eğitime yansıması. Türkçe öğretimiyle ilgili sorunlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yazı dili ve konuşma dili.
2.Öğretim dili ve resmi dil. Meslek dilleri, günlük dil.
3.Yazım sorunları.
4.Yazım sorunlarıyla ilgili uygulamalar.
5.Yazım Kılavuzları arasındaki ilişkiler ve farklar.
6.Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma becerisi ve alışkanlığı
7.Söyleyiş (telaffuz) sorunları.
8.Telaffuz sorunlarıyla ilgili uygulamalar.
9.Ara sınav
10.Terimlerle ilgili sorunlar.
11.Dilbilgisi öğretimiyle ilgili sorunlar
12.Harfler ve sesler
13.Cümleler ve öbekler. Fiilimsilerle kurulan yapılar.
14.Metin oluşturrmayla ilgili sorunlar.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam100