Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ414 Gk Seçmeli II (Türk Mitolojisi) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir milletin önemli kültür hazinelerinden olan mitoloji kavramanı ve bu konuda yapılan önemli çalışmalara değinmeyi; zengin malzemeye sahip olan Türk mitolojisinin ana hatlarını kavramayı ve Türk mitolojisini oluşturan önemli metinler üzerinde bilgi sahibi olmayı hedefler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Mitoloji türünü ve özelliklerini tanır.
  2. Dünya mitolojisinin temel eserlerini öğrenir ve Türk mitolojisine etkilerini tanır.
  3. Türk mitolojisinin temel özelliklerini ve metinlerini öğrenir.
  4. Mitolojik unsurları ve edebi eserlerdeki yansımalarını kavrar.
  5. Mitolojik unsurlar taşıyan metinlerin eğitimde kullanılma amacına ilişkin fikir sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çoruhlu, Yaşar, 2011, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınları.Eliade, Mircae, 1993, Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat), İstanbul:Simavi YayınlarıErgin, Muharrem, 1988, Oğuz Kağan Destanı.Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, İstanbul, Boğaziçi Yayınları.Esin, Emel, 2001, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, Kabalcı Yayınları.Hooke, Samuel, 2002, Ortadoğu Mitolojisi.İnan, Abdulkadir, 2006, Tarihte ve Bugün ŞamanizmÖgel, Bahaeddin, 1989, Türk Mitolojisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Oğuz,M. Öcal vd., 2006, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mitolojinin tanımı, özellikleri, çeşitleri, anonim halk edebiyatı türleriyle ilişkisi,Türklere ait mitoloji metinleri ve BU metinlerde yer alan mitolojik unsurların incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mitoloji türü ve özellikleri.
2.Masal, destan, efsane, halk hikayesi ile mitoloji arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
3.Türk mitolojisinin temelleri
4.Şamanizm ve mitoloji
5.Türk mitolojisinde evren ve dünyanın yaratılışı
6.Türk mitolojisinde ölüm
7.Türk mitolojisinde hayvanlar
8.Türk mitolojisinde renkler
9.Türk mitolojisinde sayılar
10.Ara sınav
11.Dünyanın belli başlı mitolojileri
12.Türk ve dünya mitolojilerinin karşılaştırılması
13.Dede Korkut hikayelerinde mitolojik unsurlar
14.Mitolojik unsurlar taşıyan metinlerin eğitimde kullanımı ve bunun amaçları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım3515
Tartışma2510
Soru-Yanıt3515
Toplam75