Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ416 Gk Seçmeli II (Dil Felsefesi) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersi takip edenlerin öncelikle dil fenomeni, dilin mahiyeti, anlamı ve kökeni ile felsefe arasındaki ilişkiler üzerinde durarak dilin akademik dünyada felsefi açıdan değerlendirilmesi üzerinde durarak zaman içinde çeşitli filozoflar tarafından kavramların değerlendirilerek anlamlandırılmasını analiz eder.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil felsefesi alan itibariyle nasıl bir disiplindir?
  2. Dil nedir?
  3. Düşünce ile dil arasında nasıl bir ilişki vardır?
  4. Dil köken itibariyle nasıl bir olgudur?
  5. Dil konusunda dinlerin kabulleri nedir?
  6. Dil ile anlam arasında nasıl bir problem vardır?
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atakan Altınörs; Dil Felsefesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Felsefenin dile yaklaşımı ve onun dil bilimden ayrılan yönleri dil felsefesi ve di lbilim arasındaki farklar, dilin ne olup olmadığı dil ve kültür arasındaki ilişki, dilin kökeni bu konuda mitolojilerin ve dinlerin düşünce ve kabulleri, anlam sorunu ve konuya yaklaşım tarzları ile tarihsel dönemler açısından çeşitli filozofların konuları değerlendirmesi ve ortaya koydukları düşünceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe nedir? Felsefenin temel disiplinleri?
2.Felsefenin temel disiplinleri olan Bilgi, metafizik, değerler(etik ve estetik) hakkında bilgi verilir.
3.Felsefenin dile yaklaşımı, dil felsefesinin alanı ile dilbilimden ayrıldığı noktalar üzerinde durulur.
4.Bilimsel bir olgu olarak dil hakkında ileri sürülen düşünceler üzerinde durulur.
5.Dil ve kökeni ile ilgili olarak ileri sürülen görüşlere yer verilirken mitolojilerin ve dinleri ileri sürdüğü düşünceler üzerinde durulur.
6.Dilin kökeninin felsefi bir problem olarak ele alınmasına devam edilir.
7.Anlam sorununa genel bir bakıştan sonra bu alanda ortaya çıkan zihinci, göndergeci, davranışçı ve pragmatik yaklaşımlar ve temsilcileri hakkında ileri sürülen görüşler ele alınır...
8.7. haftada belirtilen konu bu haftada ele alınarak detaylandırılır.
9.ara sınav.
10.Antikçağ felsefesi içerisinde dil felsefesine yönelik düşüncelere Sokrat Platon ve Aristoteles bağlamında konuya bakılır.
11.Ortaçağ düşüncesi ve temsilcilerinin düşüncelerine yer verilirken S.Augustinus'un temel düşünceleri ile nominalizm ve temsilcileri üzerinde durulur.
12.Ortaçağ düşüncesinin dil felsefesi üzerindeki yaklaşımlarına devam edilir.
13.Yeniçağ ve yakınçağ düşünce sistematiği içerisinde konu ile ilgili seçilmiş örneklerden bazıları üzerinde durulur. Wittgenstein örneği.
14.Türkçe öğretmenliği öğrencileri açısından dil felsefesinin genel bir değerlendirmesi yapılır.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı166
Okuma14570
Toplam79